Follow us on Twitter Follow us on LinkedIn

Knowhow in alle stadia van het bouwproces

Bouw

Onze bouwbedrijven zorgen voor de technische realisatie van hoogwaardige bouwprojecten. Van kleinschalige projecten tot samengestelde utilitaire projecten en binnenstedelijke herstructurering. Onze integrale aanpak leidt tot efficiënte en kostenbewuste antwoorden op huisvestingsvraagstukken.

Ambassadeur van ketenintegratie

Hurks gelooft in vergaande ketenintegratie, in transparante samenwerking met alle betrokken partijen. Dat vraagt onderling goed vertrouwen. Met onze bouwpartners, onderaannemers en leveranciers onderhouden wij goede relaties. We nemen hen, als sparringpartner of specialist in alle relevante onderdelen mee in het proces. Zo komt onze knowhow en ervaring op het gebied van advies, ontwerp en uitvoering in alle stadia van het bouwproces het best tot zijn recht.

Denken in mogelijkheden

Hurks heeft een gezonde financiële positie, vaak een doorslaggevende factor voor onze klanten.Onze medewerkers zijn kundig, ondernemend en denken in mogelijkheden. Zij zijn professionele, volwaardige gesprekspartners voor de klant en voelen zich verantwoordelijk voor het eindresultaat. De opdrachtgever staat hierbij meer dan ooit centraal. Binnen elke contractvorm.

Certificeringen

  • ISO 9001:2008 (kwaliteitszorg)
  • ISO 14001:2004 (milieuzorg)
  • VCA** 2008/5.1 (arbeidsomstandigheden)
  • FSC® CU-COC-807553 — licentienummer C011464

Hurks bouw is gevestigd in Eindhoven en Utrecht. Bekijk onze inkoopvoorwaarden.

Ketenintegratie vraagt onderling goed vertrouwen