Follow us on Twitter Follow us on LinkedIn

Knowhow in alle stadia van het bouwproces

Bouw

Onze drie bouwbedrijven zorgen voor de technische realisatie van hoogwaardige bouwprojecten. Van kleinschalige projecten tot samengestelde utilitaire projecten en binnenstedelijke herstructurering. Onze integrale aanpak leidt tot efficiënte en kostenbewuste antwoorden op huisvestingsvraagstukken.

Ambassadeur van ketenintegratie

Hurks gelooft in vergaande ketenintegratie, in transparante samenwerking met alle betrokken partijen. Dat vraagt onderling goed vertrouwen. Met onderaannemers en leveranciers onderhouden wij goede relaties. We nemen hen, als specialist van een onderdeel, mee in het proces zodra hier noodzaak voor is. Zo komt onze knowhow en ervaring op het gebied van advies, ontwerp en uitvoering in alle stadia van het bouwproces het best tot zijn recht.

Denken in mogelijkheden

Hurks heeft een gezonde financiële positie, vaak een doorslaggevende factor voor onze klanten. Onze medewerkers zijn kundig, ondernemend en denken in mogelijkheden. We werken met enthousiasme de vraagstelling van de klant uit. Binnen elke contractvorm, van aanbesteding tot aan DBFMO en PPS.

Certificeringen

  • ISO 9001:2008 (kwaliteitszorg)
  • ISO 14001:2004 (milieuzorg)
  • VCA** 2008/5.1 (arbeidsomstandigheden) 
  • FSC ® C011464 + FSC ® C041526 (verantwoord bosbeheer).

Bekijk ook onze beleidsverklaring.

Hurks bouw is gevestigd in Eindhoven, 's-Hertogenbosch en Almere. Bekijk onze inkoopvoorwaarden.

Ketenintegratie vraagt onderling goed vertrouwen