Follow us on Twitter Follow us on LinkedIn

Voor de blijvende waarde van vastgoed

Onderhoud

Kwaliteit begint bij het ontwerp en de bouw van een gebouw. Onderhoud zorgt voor de blijvende waarde van uw vastgoed.

Oog en oor voor alle gebreken

Hurks onderhoudt ook utiliteitspanden en woningen die zijn gebouwd door anderen. Van het verhelpen van kleine gebreken tot een pro-actief onderhoudsplan voor meerdere jaren. Daarbij hebben wij oog en oor voor alle potentiele gebreken van een gebouw.

Vakkundig, discreet en ordelijk

Goed uitgevoerd onderhoud komt voor een belangrijk deel aan op communicatie met en respect voor gebruikers. Onze onderhoudsmedewerkers zijn vakbekwaam en beschikken over uitstekende sociale vaardigheden. Dat betekent dat ze professioneel, discreet en ordelijk te werk gaan. Als verlengstuk van uw organisatie.

Onderhoud is goede communicatie met gebruikers

Soorten onderhoud

 

Preventief onderhoud

Preventief onderhoud zorgt ervoor dat uw bedrijfspand voor langere tijd waardevast blijft. Hurks onderhoud voert periodieke inspecties uit van alle bouwkundige onderdelen. De resultaten leggen wij vast in een rapportage op basis waarvan wij advies uitbrengen om eventuele tekortkomingen te verhelpen. Wij kunnen dit verwerken in een meerjarenplan, waardoor u een duidelijk beeld heeft van de te verwachten kosten. U ontvangt altijd vooraf een heldere offerte van de beoogde werkzaamheden. Wanneer u de opdracht plaatst, stemmen wij in goed overleg met de gebruiker van het vastgoed af, op welke tijdstippen de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Mutatie onderhoud

Bij het wisselen van gebruiker of huurder is het vaak nodig om het vastgoed weer terug te brengen in de oorspronkelijke staat. Hiervoor kan Hurks onderhoud een referentiekwaliteitsplan of een specifieke inspectie uitvoeren. Wij dragen zorg voor het probleemloos verhuurbaar maken van het vastgoed, op het vooraf vastgestelde tijdstip en voor de vooraf vastgestelde prijs.

 

Transformeren is onze tweede natuur

Planmatig onderhoud woningbouw

Renovatiewerkzaamheden in de woningbouw vinden vaak plaats in bewoonde staat. De inbreuk op de privacy is groot. Daarom houdt Hurks onderhoud de overlast voor de gebruikers zo beperkt mogelijk. Samen met de opdrachtgever stellen wij een programma van eisen én een sociaal plan op. Onze medewerkers zijn niet alleen geselecteerd op hun vakkennis, maar ook op hun sociale vaardigheden.

Renovatie utiliteitsbouw

Renoveren verlengt de economische levensduur van het vastgoed, waardoor een verbeterd rendement ontstaat. Hurks onderhoud renoveert en revitaliseert bestaand vastgoed in nauwe samenwerking met de andere disciplines van Hurks. Zo renoveerden we onder andere het Apollohouse in Amsterdam, het Metaforum TU/e, Theater 't Speelhuis in Helmond en het Van Abbemuseum; transformeren is onze tweede natuur. 

Onderhoudscontract

U kunt bij Hurks onderhoud diverse onderhoudscontracten afsluiten, altijd aangepast aan uw specifieke eisen en wensen. U kunt daarbij denken aan een onderhoudsovereenkomst, een dynamisch meerjaren onderhoudsplan volgens NEN2767 of een complete wintercheck waarbij we daken, goten en hemelwaterafvoeren controleren en reinigen. 

Verlengstuk van uw organisatie

Servicecenter

In ons Servicecenter worden alle meldingen (storingen of klachten) centraal gecoördineerd. Onze medewerkers dragen zorg voor al het mogelijke nazorgwerk én de garantieverplichtingen. We stemmen zorgvuldig met u/ of de gebruiker van het gebouw af wanneer we de klacht kunnen verhelpen. Met onze brede ervaring en frequente bijscholing bieden wij voor elke melding een passende oplossing. Of het nu gaat om een waterleiding die lekt, een defecte wandcontactdoos, een daklekkage of een defect slot. Hurks onderhoud is een betrouwbaar verlengstuk van uw organisatie.