Follow us on Twitter Follow us on LinkedIn

In gesprek met Edith Brinkman, ontwikkelingsmanager van Da Vinci Huis

Flexibel wonen. Hype of trend in het verlengde van de deeleconomie?

De wereld is volop in beweging. Ook die van de bouwbranche. Woonwensen, -eisen en -behoeften veranderen steeds sneller. Zo verlangt het vluchtelingenvraagstuk een antwoord op een significante stijging in de behoefte aan woningen. De vergrijzing noopt ons tot realiseren van nieuwe woon- en zorgconcepten, terwijl jongeren – in lijn met de deeleconomie – steeds flexibeler lijken te willen wonen. Hype of trend? De tijd zal het leren. Wat geen twijfel leidt, is dat de bouwbranche op volle kracht moet innoveren. Conceptbouw biedt in veel opzichten uitkomst, meent Edith Brinkman, ontwikkelingsmanager van Da Vinci Huis: de conceptbouwoplossing van Hurks.

Goedkoper, sneller, duurzaam en flexibel moeten we bouwen, inspelend op de vraag van een zeer diverse doelgroep. De voordelen van conceptbouw zijn genoegzaam bekend. Deze bouwmethode biedt partijen als woningcorporaties, beleggers, gemeenten en ontwikkelaars de mogelijkheid snel en efficiënt maatwerk, grondgebonden woningen en – bij Hurks – prefab hoogbouw te ontwikkelen en te realiseren. Duurzame, veilige en gezonde bouwwerken met een uitgekiende prijs/kwaliteitsverhouding.

Betaalbare huisvesting

Woningen die de tand des tijds èn de toets van de toekomst kunnen doorstaan. Want niet alleen buitelen de toegenomen wensen en eisen van de kritische koper op het gebied van wooncomfort over elkaar; ook de deeleconomie rukt op. Net als de vraag naar relatief eenvoudig gebouwde en dus betaalbare huisvesting gericht op één- en tweepersoonshuishoudens. Die vraag is groot. Het aanbod klein. Bovendien wordt nog te traditioneel gedacht, al beginnen met name woningbouwcorporaties het belang van duurzaamheid op de lange termijn en lagere woonlasten voor hun huurders in te zien. Courante, comfortabele woningen, waar mensen ook in de toekomst graag willen wonen.

Goedkoper, sneller, duurzaam en flexibel bouwen

"Woningen die de tand des tijds en de toets van de toekomt doorstaan."

Energieneutrale woontoren

Snel, flexibel, betaalbaar èn duurzaam. Belangrijke aspecten van de deeleconomie die één op één te rijmen zijn met conceptbouw. Een woonconcept zoals Da Vinci Huis bijvoorbeeld, waarbij verschillende energieconcepten mogelijk zijn. De klant bepaalt zelf het gewenste duurzaamheidsniveau. Vanaf een EPC volgens Bouwbesluit tot en met een energienotaloze woning.

Industriële productie 

Daarnaast is de gestandaardiseerde industriële productie van een groot deel van de woning, zoals gevel, constructie en installatie een uitkomst. Zowel voor afnemers als partijen in de bouwkolom. Bij die laatste groep groeit het besef van deze industriële noodzaak. Nieuwe initiatieven zoals de prefabriceerde woontoren @Home Amstelkwartier, de eerste energieneutrale woontoren die momenteel in Amsterdam wordt gebouwd, komen steeds vaker van de grond.

Business- en verdienmodellen

Nu is het zaak door te pakken. Daarvoor moeten we mensen en middelen vrijmaken, kennisplatforms optuigen en partnerships aangaan met concullega’s, marktpartijen en kennisinstituten. We dienen bouwbranche breed kennis en slagkracht te vergaren, nieuwe woonconcepten te ontwikkelen en tot toegesneden business- en verdienmodellen te komen. We moeten kortom aansluiting vinden bij de deeleconomiegedachte. Het is evident dat dit een verregaande omslag in ons denken en doen vergt. Maar wel één waar uiteindelijk iedereen bij gebaat is.

Airbnb

Andere belangrijke ontwikkelingen zijn de sterk toegenomen mobiliteit, zowel fysiek als digitaal, en de trek naar de grote steden. Jongere generaties willen en moeten veel flexibeler wonen en werken. Zij willen geen woning hebben – huur noch koop – die maandenlang leegstaat als ze een periode in een andere stad of een ander land werken. Ze willen een beschikbare woning gebruiken als ze er wel zijn. Een verschijnsel waar organisaties als Airbnb handig op inspringen.

Ipad-woning

Een dergelijke ‘Ipad-woning’ zoals ik ‘m al heb horen noemen, wordt gestoffeerd en gemeubileerd opgeleverd en bevindt zich bij voorkeur in een appartementencomplex voor de interactie met medebewoners. Het gaat hier weliswaar om kleinschalige huisvesting, maar wel voorzien van de meest moderne snufjes. Niet meer toegankelijk met zoiets ouderwets en onveiligs als een sleutel of pincode, maar met een vingerafdruk. Een energiezuinige woning die met e-Domotica op afstand te monitoren én te bedienen is, maar niet per se hoeft te worden uitgerust met een eigen wasmachineaansluiting.

De Hyperconsumptie voorbij

Waarom zou je zo’n onhandig groot apparaat in een kleine woning plaatsen als je een wasmachine kunt delen in een centrale ruimte? Goed voor de sociale contacten en in lijn met de deeleconomie en de participerende samenleving. De tijd van ‘hyperconsumptie’ is voorbij. We lijken af te stevenen op een gemeenschap waarin voedsel, gebruiksvoorwerpen, vervoer, menskracht en dus ook verblijf in toenemende mate worden gedeeld.

Deel deze pagina: