Follow us on Twitter Follow us on LinkedIn

Hurks en BIM, een manier van werken

Tegenwoordig is de toepassing van BIM (Bouw Informatie Model – red.) in de bouwwereld heel gebruikelijk. Maar wat is BIM eigenlijk en hoe ver strekken de mogelijkheden? Stefan Kauffeld, werkvoorbereider en BIM coördinator bij Hurks bouw ’s-Hertogenbosch, licht aan de hand van twee praktijkvoorbeelden toe hoe zijn bedrijf BIM recentelijk toepaste bij grote bouwprojecten.  Het leverde hem nieuwe inzichten op over de mogelijkheden van BIM.

Stefan Kauffeld over de toepassing van BIM binnen en buiten Hurks

Succesvolle ketenintegratie veronderstelt dat alle betrokken partijen over de juiste, actuele informatie en data kunnen beschikken. Dat is meteen de reden dat Hurks met BIM werkt: omdat het een goed hulpmiddel is, waarin alle informatie voor het ontwerp-, bouw-, en beheerproces kan worden geïntegreerd. Een manier van werken die steeds verder verwerven raakt binnen de onderneming en de bouwbranche.

BIM project Radboud UMC Nijmegen

Voor de renovatie van het Radboud UMC in Nijmegen werd de constructie van het bestaande gebouw met PointClouds compleet in 3D ingemeten. Een methode waarbij een laserscanner het gebouw inmeet en deze informatie automatisch verwerkt. Doordat deze gegevens geïntegreerd zijn in het ontwerp van de architect, werden afwijkingen ten opzichte van de verwachte constructie inzichtelijk. Posities van kolommen en doorbuiging van betonnen balken werden leidend voor de aansluiting en inpassing van de gevel, het afbouwpakket en de installaties. Problemen zoals het niet passen van profielstalen kozijnen onder de constructieve balken kwamen vooraf in beeld. Het pragmatisch managen van deze gebouwinformatie heeft geresulteerd in een accuraat controlemiddel voor de werkelijke staat van de bestaande constructie.


Applicatieontwikkelaar en beheerder Robbert Sterk van Hurks delphi engineering:

Tekla Global BIM Award 2014

Hurks delphi engineering en Hurks prefabbeton werken sinds 2007 met BIM. Het  voordeel dat deze bedrijven hier uit willen halen, ligt in de eigen processen. Het 3D model en vooral de data in het model kunnen door iedereen in het proces worden gebruikt. Ook worden de modellen gedeeld met partners zodat communicatie en passing verbeterd kunnen worden. Op die manier biedt het model inzicht in complexe aansluitingen, maar ook een grafische weergave van de productieplanning en montagevolgorde. Ook wordt alle wapening in detail gemodelleerd. Deze wapening wordt namelijk grotendeels automatisch geproduceerd door een vlechtrobot. De geometrische informatie die deze robot aanstuurt, komt rechtstreeks uit het model. Het model moet dus exact zó gemodelleerd worden als de wapening uiteindelijk moet worden geproduceerd. Deze hoge mate van detaillering heeft in 2014 voor de derde keer geleid tot het winnen van de Tekla Global BIM Award in de categorie betonbouw. Een prijs die eerder in 2010 en 2012 werd gewonnen en jaarlijks door Tekla wordt uitgereikt aan gebruikers van Tekla Structures. Iedere gebruiker kan zijn of haar model inzenden, waarna deze modellen worden beoordeeld door een vakjury van vooraanstaande BIM-experts. De modellen van Hurks delphi engineering worden geroemd door hun grote mate van detaillering en complexiteit van de modellen.

Nieuwbouw TNW Zuid: BIM op een zeer hoog ambitieniveau

BIM project Nieuwbouw TNW Zuid

Het project Nieuwbouw TNW Zuid betreft de bouw van een nieuw onderkomen voor de faculteit Technische Natuurwetenschappen van de TU Delft. Een werk dat op een zeer hoog BIM ambitieniveau is uitgewerkt. Het aantal m2 hoogwaardige BIM-technieken en het feit dat straks ook het onderhoud en beheer in BIM zijn verwerkt, maken dit project uniek in Nederland! Hurks realiseert het in een bouwcombinatie met Kuijpers Centrale Projecten, ULC groep en Waldner Benelux. Onder de naam Bouwcombinatie Hurks – Kuijpers vof schreven wij in op een DO+ ontwerp en zijn wij geselecteerd op basis van prijs en kwaliteit. Het contract schreef voor dat de installaties door de aannemer in BIM/Revit uitgewerkt moesten worden. Daarnaast is er een contractuele verplichting voor een uitvoeringsmodel LOD500 bij oplevering van het ontwerp. Deze BIM opgave kende de nodige hindernissen. Tijdens het modelleren van het installatieontwerp is in eerste instantie te gedetailleerd te werk gegaan, waardoor de gevraagde output deels uit het oog werd verloren. De installateur heeft zijn proces gaandeweg bijgestuurd.

TNW: een imposant complex met een trillingarme fundering

Nieuwbouw TNW Zuid

In opdracht van de Technische Universiteit Delft bouwt Hurks het nieuwe gebouw voor de faculteit TNW. Een imposant complex van zo’n 30.000m2 BVO met state-of-the-art laboratoria.  Om innovatief onderzoek en hoogwaardig onderwijs mogelijk te maken, worden hoge bouwkundige- en installatietechnische eisen gesteld aan het gebouw. Om de ultragevoelige proefopstellingen niet te verstoren wordt het bijvoorbeeld gebouwd op een trilling arme fundering in een omgeving die speciaal voor dit doel verkeersluw is gemaakt.

TNW Zuid als product en proces

Tijdens de voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden heeft Hurks het ontwerpmodel van constructeur en architect bouwkundig en constructief in meerdere opzichten toegepast. De gehele constructie van vloeren, wanden, betonnen siergevel en staalconstructie zijn door de onderaannemers van Hurks in 3D uitgewerkt. Deze 3D informatie is intuïtief gemanaged, waardoor wij over BIM kunnen spreken. De 3D modellen werden toegepast bij het controleren van de werktekeningen. Hierdoor werden onderlinge relaties van de bouwcomponenten sneller en beter inzichtelijk, waardoor een hoge kwaliteit van product en proces werd gerealiseerd.  BIM is ook een succes gebleken bij het coördineren van installatie-sparingen in de constructieve bouwcomponenten. In samenwerking met de installateur is een werkbaar proces bedacht, getoetst en toegepast. De benodigde installatietechnische sparingen in balken, vloeren en wanden stemden we vanuit het BIM af met behulp van specifieke software (Provision for Voids van Progman OY).

Revit-groups

Op basis van de vorm van de elementen zijn sparingen digitaal opgegeven. Deze informatie bestaat uit Revit­groups met Excel­lijsten waarin unieke sparingsnummers en coördinaten zijn opgenomen. Deze informatie hebben we samen met de onderaannemers verwerkt in het coördinatiemodel. Een hele uitdaging, omdat elke partij in een ander pakket werkte. Iedere processtap is vooraf getoetst door en met elke partij, zodat de informatiestromen voor de totale uitwerking op elkaar waren afgestemd. Met behulp van de juiste conversie van de sparingsopgave, aangevuld met duidelijke afspraken en een heldere communicatie, zijn de sparingen digitaal verwerkt. BIM is hier optimaal gebruikt en vanuit deze digitale coördinatie zijn de tekeningen geaccordeerd.

BIM voortaan structureel ingezet bij projecten

Deel deze pagina:

BIM toekomst bij Hurks

Zoals eerder vermeld, werken Hurks delphi engineering en Hurks prefabbeton al jaren met BIM. Voor Hurks bouw ’s-Hertogenbosch is Nieuwbouw TNW Zuid het eerste project waar BIM op deze grote schaal wordt toegepast. Zoals uit het bovenstaande blijkt, werd tijdens dit project meer dan duidelijk hoe krachtig BIM als hulpmiddel daadwerkelijk kan zijn. Het is duidelijk dat BIM in de bouwketen een steeds grotere rol gaat spelen. Omvatte BIM aanvankelijk alleen 3D ontwerpen; ondertussen maken we er structureel gebruik van tijdens de voorbereiding en uitvoering van projecten. De ontwikkelingen in contracten maken dat de aannemer in toenemende mate eerder in het ontwerpproces aansluit en risicodragend wordt. Gebouwgebonden informatie komt hierbij steeds vaker in verschillende soorten beschikbaar en zal in BIM van waarde zijn voor ontwikkeling, realisatie, beheer en onderhoud. Kennis over (on)mogelijkheden van soft- en hardware processen in BIM is hierbij essentieel. Zolang het doel gespecificeerd is en de toepassing van BIM hierbij pragmatisch wordt benaderd, is het een prachtig hulpmiddel in het bouwproces en zijn de kansen voor de bouwkundig aannemer legio.

Stefan Kauffeld is werkvoorbereider en BIM coördinator. Hij werkt bij Hurks bouw ’s-Hertogenbosch