Follow us on Twitter Follow us on LinkedIn

In gesprek met onze stakeholders:

Ketenintegratie in bouw en vastgoed

 

Vertrouwen en transparantie zijn cruciaal

Onder druk wordt alles vloeibaar. Een regelmatig gehoorde uitdrukking tijdens de eerste van de tweejaarlijkse bijeenkomsten van Hurks op donderdag 6 februari jl. Als de noodzaak maar groot genoeg is, ontstaan vanzelf nieuwe initiatieven, nieuwe ideeën en werkwijzen om zaken anders, slimmer aan te pakken. Hoe? “Hurks pretendeert niet de wijsheid in pacht te hebben,” opent Geert Hurks de meer dan boeiende bijeenkomst in het MetaForum op de Campus TU/e. “Daarom zijn we vandaag hier bij elkaar. Opdrachtgevers, toeleveranciers, collega’s, aandeelhouders, gebruikers… Om van en met elkaar te leren.” Het thema van deze eerste stakeholdersbijeenkomst: ketenintegratie in bouw en vastgoed. 

www.vastgoedlab.nl

De bijeenkomst wordt op bijzonder verhelderende en vooral ook onderhoudende wijze geleid door prof. dr. Dirk Brounen, hoogleraar Real Estate Economics aan Tilburg University en vice-decaan aan TiasNimbas Business School. Brounen is tevens initiatiefnemer van www.vastgoedlab.nl, een open platform waarop wetenschappers en vastgoedprofessionals kennis en expertise op het gebied van bouw en vastgoed uitwisselen. “In feite een eerste vorm van ketenintegratie, het onderwerp dat deze middag centraal staat,” licht Brounen toe. Hij voorziet de aanwezigen van een gemeenschappelijk denk-vertrekpunt met een definitie van ketenintegratie of Supply Chain Management. “Een aanpak die de verschillende partijen in de keten optimaal, zo slim en efficiënt mogelijk, laat samenwerken. Niet alleen projectmatig, maar over de projecten heen.”

Faalkosten onacceptabel

Waarom die belangstelling voor ketenintegratie in de bouw- en vastgoedsector? Brounens vraag is min of meer retorisch en gaat meteen vergezeld van een antwoord: onder druk wordt alles vloeibaar. De sector bevindt zich in zwaar weer, de financiële druk wordt steeds groter, eisen met betrekking tot duurzaamheid en flexibiliteit nemen toe. “De noodzaak om te innoveren, om te komen tot andere producten en processen, neemt alleen maar toe. Niet in de laatste plaats door de onvoorstelbare faalkosten in de bouw. Hoe leg je aan mensen buiten de sector uit dat wij met ons allen meer dan 10% faalkosten op de omzet accepteren bij een winstmarge van slechts 2%?! Een uitstekende reden om eindelijk eens werk te maken van ketenintegratie.” 

Een leverancier voorfinancieren of diens risico overnemen? Dan veranderen ook de marges

Tot op 20 nanometer nauwkeurig

De Europese aanbesteding is een volstrekt contraproductieve aanpak

Onze bouwprojecten sturen we op eenzelfde manier aan als onze goederenstromen

Da Vinci Huis: succesvol voorbeeld ketenintegratie

Hurks maakt succesvol werk van ketenintegratie in de bouw met het Da Vinci Huis: een innovatief concept voor grondgebonden maatwerkwoningen, die op een zeer vernieuwende manier zijn gebouwd. Online kan direct een woning of zelfs complete woonwijk worden samengesteld via een 3D-BIM configurator. Hierin zijn de ketenbrede proceskennis, standaarddetaillering en productkeuzen geprogrammeerd. Resultaat is een driedimensionaal zicht op de samengestelde woningen of woonblokken met inzicht in afwerking, prijs en duurzaamheidsniveau. Via een proces waarin alles is gericht op efficiency in bouwen en organiseren, werken onze vaste ketenpartners nauw samen vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid. Resultaat is een zeer hoge gebruikskwaliteit tegen de laagste prijs.