Follow us on Twitter Follow us on LinkedIn

In gesprek met projectmanager Lennart de Vos van Bloeii Advies & Ontwikkeling:

Kiezen voor conceptbouw betekent een kanteling in denken 

Met een drukbezochte manifestatie startte 11 oktober jl. de verhuur & verkoop van 83 nieuwbouwwoningen in het Leerdamse Staatsliedenkwartier. Hurks bouw gaat ze in opdracht van woningcorporatie Kleurrijk Wonen realiseren volgens het Da Vinci Huis woonconcept. Bouwtijd: dik een half jaar. 25 Koopwoningen gingen nog dezelfde dag onder optie van de hand. “Een daverend succes dat ons ook verraste”, vertelt projectmanager Lennart de Vos van Bloeii Advies & Ontwikkeling. “Dat kan alleen met een goed product en een optimale samenwerking.”

Bloeii is de partij die het Staatliedenkwartier namens Kleurrijk Wonen ontwikkelt. Als projectmanager is Lennart de Vos vanaf het begin nauw bij de plannen betrokken. “De bouw start 5 januari 2015. Oplevering volgt naar verwachting 15 juli. Dat is zes maanden later. Dat hadden we in 2009, toen de eerste plannen gemaakt werden, niet kunnen bedenken. Toen gingen we voor dit project uit van een traditionele aanbesteding. Halverwege het proces kozen we alsnog voor conceptbouw vanwege de kortere bouwtijden en de hogere mate van efficiency die uiteindelijk resulteerde in een lagere aanneemsom.”

Gelijkwaardigheid

Dat leverde een behoorlijke kanteling in denken op, vertelt De Vos. “Schreef de woningcorporatie vroeger veel meer voor; nu laten we de deskundigheid over aan de aannemer. Eenvoudig gezegd vraagt die: ‘Wat wil je hebben?’ Dat vertellen wij en binnen die randvoorwaarden gaat de aannemer tegenwoordig aan de slag als een partner. Op basis van gelijkwaardigheid en samenwerking. Vroeger schreven wij van alles voor. Tot aan de tegellijm toe, terwijl die deskundigheid vooral bij de aannemer ligt. Tegenwoordig laten wij steeds meer los en komt de verantwoordelijkheid in toenemende mate bij de aannemer te liggen. Heel soms vallen we nog even terug in onze oude rol, maar alles bij elkaar verlopen zowel het proces als de contacten met Inge Schipper van Hurks bouw prima. Hurks en KleurrijkWonen voelen elkaar goed aan.”

Er werd gekozen voor nieuwbouw met verwijzingen naar het oude

Shortlist

Hurks was een bekende partij voor KleurrijkWonen. “Wij hebben een longlist van kandidaten voor dit soort klussen en daar stond Hurks bouw op. Voor de Staatsliedenbuurt zijn we gaan strepen: die wel en die niet. Uiteindelijk limiteerden we ons tot vier inschrijvers. Hurks stond erbij omdat we het Da Vinci Huis-woonconcept interessant vonden. En omdat Hurks qua aard en omvang naar onze mening de breedte van het plan aankon. We gaven elke inschrijver per element rapportcijfers met een bepaalde weging. Bijvoorbeeld voor de architectuur, de functionaliteit, de vrijheden in het ontwerp, de verhouding architectuur/functionaliteit, etc. We gingen 60% voor kwaliteit, 40% voor prijs. Uiteindelijk kwam Hurks bouw als winnaar uit de bus.”

Vertrouwen

Een groot aantal huurders en kopers hadden interesse in één van de 47 energiezuinige Da Vinci Huis-eengezinswoningen, 10 seniorenwoningen, 22 appartementen of één van de vier vrije kavels. En dat terwijl er nog twee grote woningbouwprojecten spelen in Leerdam. “Wij vermoeden dat het succes iets te maken heeft met de ligging van de Staatsliedenbuurt: vlakbij het centrum met alle voorzieningen. Wat waarschijnlijk ook meespeelt, is de inrichting van het openbaar gebied met veel aandacht voor water en groen in de wijk. Maar ook het feit dat dit een ontwikkeling is van de bekende lokale woningcorporatie KleurrijkWonen werkt in ons voordeel. Dat wekt vertrouwen. Als het plan straks klaar is, is die woningcorporatie er ook nog steeds. Als er dan iets is, kun je daar altijd op terugvallen.”

Sloophamer

Daarnaast is het een aantrekkelijk, ruim opgezet plan met een architectuur gebaseerd op de oorspronkelijk stijl uit 1917. “De oude arbeiderswoningen voor de werknemers van de Leerdamse glasfabrieken waren piepklein, oud en tochtig. Bovendien was de wijk zo dicht verkaveld dat er een nijpend parkeerprobleem heerste. Kortom: niet meer van deze tijd, technisch en functioneel op en voor renovatie veel te kostbaar. Maar toch: qua uitstraling werden de oude woningen gewaardeerd. En zoals vaker: wie er eenmaal woonde, wilde er niet weg. Het liefst had de gemeente enkele grotere opzichterswoningen aan het Meesplein van de sloophamer gered. Maar zelfs dat bleek te gecompliceerd en daardoor financieel niet haalbaar."

Wie er eenmaal woonde, wilde niet meer weg

Groen licht

Dus kwam er groen licht voor de sloop van de 134 woningen waar er nu 83 voor in de plaats komen. Er werd gekozen voor nieuwbouw met verwijzingen naar het oude. “Dat zie je bijvoorbeeld terug in de witte boeiboorden, kleine blokjes en verspringingen in het metselwerk en de gedraaide nokken. Kleine, gevarieerde huizenblokken in een wijk met veel ruimte, groen en een waterpartij. Overigens een gracht met een functie in de waterhuishouding. Bij de hevige regenval van de laatste jaren trad er nogal eens wateroverlast op in de oude buurt. Dat willen we met deze water-as in de toekomst voorkomen.” Door in de wijk koop- en huurwoningen aan te bieden, zowel in de sociale als de vrije sector, en te bouwen voor verschillende doelgroepen willen de gemeente en KleurrjikWonen meer differentiatie brengen in de wijk. “Het is de bedoeling een breed publiek aan te spreken. Zowel starters, als gezinnen en senioren moeten zich straks thuis voelen in de Staatsliedenbuurt. Gezien de overweldigende belangstelling heeft het daar alle schijn van.”

Kijk voor meer informatie bij onze Da Vinci Huis projecten of op staatsliedenkwartier.

Aan de slag als partner

Deel deze pagina: