Follow us on Twitter Follow us on LinkedIn

Utrechts college van b&w bezoekt binnenstedelijk project Zijdebalen

Datum: 08.10.2018

UTRECHT – Hoog bezoek op Zijdebalen! Op vrijdag 5 oktober jl. bezocht het voltallige Utrechtse college van b&w de nieuwe woonwijk in het kader van gemeentelijk themabezoek Wonen. In de voormalige Lubro-bakkerij werden ze door ontwikkelaars Rogier Middelburg en Coen Klijsen in een bijzondere ambiance ontvangen. Daar genoten de aanwezigen van een prachtig uitzicht over Zijdebalen en een inspirerend verhaal over een knap staaltje binnenstedelijke gebiedsontwikkeling met de onvermijdelijke leermomenten.

Met een fraaie presentatie illustreerde Rogier Middelburg hoe Hurks en Van Wijnen een bedrijventerrein op korte afstand van de Utrechtse binnenstad transformeren tot een prachtige woonwijk van bijna 500 woningen en aanvullende voorzieningen.

Industrieel erfgoed

Het college – en een aantal Zijdebalen-bewoners – werden ontvangen op de tweede verdieping van de voormalige Lubro-broodfabriek. Een aansprekende locatie die in goede aarde viel bij de aanwezigen. Net als het feit dat dit roemruchte stuk industriële erfgoed, ooit nog met Marshallhulp gebouwd, een nieuwe functie krijgt binnen Zijdebalen.

Multifuctioneel programma

Nu nog staan de bouwketen van Hurks en Van Wijnen in de voormalige fabriekshal, maar de eerste voorbereidingen voor de realisatie van een multifunctioneel programma zijn getroffen. Dit omvat horeca, kantoorruimten en zes luxe herenhuizen met een woonoppervlak van circa 275 m2. De renovatie en verbouwwerkzaamheden van de Lubro zijn al gestart. De opening wordt verwacht in het voorjaar van 2020. De woningen worden begin 2019 in verkoop gebracht.

Roerige geschiedenis

De gasten werden welkom geheten door ontwikkelaar Rogier Middelburg, die vanaf het begin bij de ontwikkeling van Zijdebalen betrokken is. Hij vertelde onder meer over de roerige geschiedenis van Zijdebalen. Met reden, want de historie herleeft op verschillende plekken in de nieuwe woonwijk. Ook belichtte hij de diverse, weloverwogen stappen in het ontwikkelproces en gemaakte keuzes gedurende de realisatie. Bijvoorbeeld met betrekking tot de inrichting van de openbare ruimte en passend straatmeubilair, die uiteraard moesten aansluiten bij het historische karakter van de binnenstad. Ook onderstreepte hij de ruimte en aandacht die is gegeven aan groen- en speelvoorzieningen, de semiopenbare binnentuinen, een horeca-paviljoen en, niet in de laatste plaats, de architectuur.

Ontmoeten en verblijven

Dit resulteerde in een grote verscheidenheid in woningtypes met zowel statige herenhuizen als lofts en appartementen. Dat levert een aantrekkelijk beeld op, dat het college van b&w tijdens een korte rondleiding over het zonovergoten Zijdebalen in ogenschouw kon nemen. De bezoekers waren erg te spreken over het interessante en afwisselende beeld van de architectuur. En het feit dat Zijdebalen met een mix huur-, koop- en sociale huurwoningen een zogenaamde inclusieve buurt is, waarbij ook rekening is gehouden met de leefbaarheid en gezondheid in de stad. Dat vertaalt zich in duurzame energie, materiaalgebruik, regenwaterbuffering, flora & fauna én de kwaliteit van (semi) openbare ruimte met gelegenheid tot ontmoeten en verblijven.

Een knap staaltje met tips voor de toekomst

Gezonde stad

Leer- en verbeterpunten zijn er natuurlijk, erkende ook ontwikkelaar Middelburg. “Zijdebalen is weliswaar een goed voorbeeld van een binnenstedelijk en dicht woonmilieu dat zich voegt in het historisch weefsel van de stad. In het kader van de ambities voor de Gezonde Stad had beter kunnen worden gescoord. Bijvoorbeeld op het vlak van duurzame (deel)mobiliteit, de wellicht dominantie positie die de auto nog inneemt én de organisatie van het fietsstallen in het plangebied.”

Hedendaagse opgaven

De ontwikkelaar plaatste dit echter wel in de context van de ontwikkelingsrealiteit. “Gezonde verstedelijking, waarbij anticiperen op grote hedendaagse opgaven de koers van nieuwe plannen bepaalt, was nog geen leidende ontwerpthematiek in de jaren van de planvorming van Zijdebalen.” Daarnaast benadrukte Middelburg dat gebiedsontwikkeling in Nederland een proces van vele jaren is. “Het gaat om lange tijdsperiodes, waarin beleidswijzigingen, maatschappelijke ontwikkelingen, technologische innovaties en het economisch tij de visie op, en haalbaarheid van oorspronkelijk geformuleerde ambities beïnvloeden. Bovendien moest Zijdebalen de realiteit van de achterliggende crisisjaren absorberen én was de opkomst van (elektrische) deelmobiliteit een nog relatief onbekend fenomeen.”

Tips voor de toekomst

In dit kader uitte de ontwikkelaar een zekere zorg voor de toekomst. Ook gaf hij het College en passant nog een tip. “De huidige periode van economische hoogconjunctuur met hoge woningprijzen stuwt de grondwaardes op nieuwe grote binnenstedelijke ontwikkellocaties omhoog. Dit kan een risico vormen voor de uiteindelijke realiseerbaarheid van de brede ambities die momenteel in de planvorming worden meegenomen. Sturen op flexibiliteit, het prioriteren in ambities en het voeren van actief grondbeleid is wellicht dan ook een mooie, afsluitende tip.”

Deel deze pagina: