Follow us on Twitter Follow us on LinkedIn

Viering start bouw Leuskenhei

Datum: 27.01.2017

’thuis, RSZK Zorg Professionals en Hurks de vlaggen om de start bouw van project Leuskenhei te vieren. Het plan in de Veldhovense wijk Heikant- Oost voorziet in drie bouwdelen bestaande uit 32 zorgeenheden voor psychogeriatrische zorg, 25 sociale huurappartementen en 8 patiobungalows.

Planontwikkelaar Joep Leermakers van Hurks: “Aan dit startsignaal ging twee jaar ontwikkelingsvoorbereiding vooraf. De Design & Build-opdracht die ’thuis aan Hurks verstrekte, leidt tot een seniorenvoorziening op wijkniveau. Indien noodzakelijk of gewenst kan op termijn op verschillende manieren aan een eventuele zorgvraag worden voorzien. Variërend van zorg op afroep tot 24-uurszorg.”

Samenwerking

partijen ligt er een kwalitatief hoogwaardig plan. “Met de realisatie van deze nieuwbouw voorzien we in de behoefte naar woningen om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen in een wijk. Fijn om daar een bijdrage aan te leveren,” vertelt Luc Severijnen, directeur-bestuurder van ’thuis.

Voor wie gaan we bouwen?

Woonstichting ’thuis is eigenaar van het project en gaat een huurovereenkomst aan met RSZK. Deze zorgorganisatie gaat de psychogeriatrische zorg verlenen in het daarvoor bestemde bouwdeel met 4 woongroepen. Paula Nelissen, voorzitter Raad van Bestuur van RSZK: “Kwetsbare ouderen blijven steeds langer thuis wonen. Als de zorgvraag zo groot en complex wordt dat zij een beroep moeten doen op wonen met zorg, ondersteunen wij hen zodat zij zich ook in de nieuwe woonomgeving ‘thuis’ voelen." Woonstichting ’thuis gaat de 25 sociale huurappartementen en 8 patiobungalows verhuren. Deze zijn in eerste instantie bedoeld voor senioren, die gebruik willen maken van thuiszorg. RSZK zal deze thuiszorg leveren. Naar verwachting wordt de bouw begin 2018 opgeleverd.

"Leuskenhei voorziet in een behoefte langer zelfstandig te wonen."

Deel deze pagina: