Follow us on Twitter Follow us on LinkedIn

Gemeente Waalre positief over plan van Hurks en de Bastion Hotel Groep op kantorenpark Diepenvoorde

Datum: 29.01.2014

De gemeente Waalre staat positief tegenover een plan van Bastion Hotel Groep en Hurks vastgoedontwikkeling om een Bastion Hotel te realiseren op de laatste bouwkavel van kantorenpark Diepenvoorde. Het hotel zal ruim 150 kamers bieden en bestaan uit circa 13 bouwlagen. Dit Bastion hotel zorgt voor een welkome aanvulling in de zakelijke en toeristische hotelmarkt van Waalre en is een kwalitatieve aanvulling (driesterrenniveau en snelweglocatie) in het hotelaanbod van de regio. Bovendien zorgt realisering door Hurks van dit hotel voor de afronding van kantorenpark Diepenvoorde. Het college van B&W van Waalre heeft dan ook besloten om in principe medewerking te verlenen aan de vestiging van een Bastion Hotel op kantoorlocatie Diepenvoorde.

De gemeente Waalre heeft o.a. in de programmabegroting 2014 aangegeven dat ze een impuls wil geven aan toerisme en recreatie in Waalre. De gemeente ondersteunt initiatieven m.b.t. de realisatie van verblijfsaccommodaties in Waalre. Het voorgestelde hotel is een welkome aanvulling in de zakelijke en toeristische hotelmarkt in Waalre en zorgt voor een kwalitatieve aanvulling in het regionale hotelaanbod gezien de snelweglocatie en het driesterren niveau. Daarnaast zorgt het hotel voor de afronding van het bedrijvenpark Diepenvoorde en wordt een ontwikkelingscapaciteit van 10.000-15.000 m2 kantoorruimte uit de markt genomen. De gemeente Waalre verwacht dat het te realiseren hotel geen verstorend effect heeft op de hotelmarkt in de regio Eindhoven.

Bastion Hotel Groep

De Bastion Hotel Groep is een onafhankelijke hotelketen. Tot de groep behoren 32 (drie en vier sterren) hotels; 31 in Nederland en 1 in Duitsland. De hotels richten zich in hoofdzaak op de zakelijke markt. Bastion Hotel Groep heeft plannen om op de locatie Diepenvoorde een hotel te realiseren met 156 kamers. Op de begane grond komen algemene ruimtes zoals een lounge, het restaurant en een fitnessruimte. Daar bovenop worden 12 verdiepingen met ieder 13 kamers gerealiseerd. Daarmee wordt gebouw circa 42 meter hoog (13 verdiepingen). Voor het hotel worden ruim 130 parkeerplaatsen gerealiseerd.

Locatie

De laatste ontwikkelingslocatie op het bedrijvenpark Diepenvoorde is eigendom van bouwonderneming Hurks en is circa 0,6 ha groot. Deze locatie is bestemd voor bedrijfsdoeleinden. Op deze locatie kan een volume van 10.000 – 15.000 m2 aan kantoorruimte worden gerealiseerd. Hurks heeft, mede gezien de gewijzigde toekomstige vraag naar kantoorruimte gezocht naar een goede alternatieve invulling van de locatie teneinde het Park Diepenvoorde te kunnen voltooien. Met Bastion Hotel Groep vond Hurks de optimale partner om op deze locatie een hotel te realiseren.

Vervolgproces

De gemeente Waalre heeft besloten om in principe medewerking te verlenen aan het realiseren van een hotel op de locatie Diepenvoorde. De ruimtelijke procedures om deze ontwikkeling mogelijk te maken moeten nog doorlopen worden. De omgeving wordt bij de verdere uitwerking van de plannen betrokken. De wens van de initiatiefnemers is dat de bouw eind 2014 kan starten zodat de opening van het hotel al in 2015 kan plaatsvinden.

Deel deze pagina: