Follow us on Twitter Follow us on LinkedIn

Hurks eerste Nederlandse gevelbouwer met Engelse Q-mark certificering 

Datum: 16.12.2015

Omdat Hurks geveltechniek zeer actief is op de Engelse markt, startte de gevelbouwer twee maanden geleden een zogenaamd Q-mark certificeringstraject voor het maken en leveren van inbraakwerende puien volgens de zogenaamde PAS24-norm, nodig voor de Engelse SBD-eisen (Secure By Design). Nu de testen en de audit succesvol zijn verlopen en de laatste benodigde documenten zijn ingediend, kan  Hurks geveltechniek zich het eerste Q-mark gecertificeerde gevelbouwbedrijf van Nederland noemen.

In Engeland is het voor productiebedrijven een vereiste een zogenaamde Qmark-certificering te behalen voor het maken en leveren van inbraakwerende puien. Dit is noodzakelijk om volgens de eveneens Engelse SBD-eisen – vergelijkbaar met ons certificaat Politie Keurmerk Veilig Wonen – te kunnen werken. In de SBD-eisen staat vermeld dat gemakkelijk bereikbare ramen en deuren een zogenaamde PAS24-certificering moeten hebben. PAS24 is de naam voor de Engelse norm van inbraakwerendheid of te wel burglar resistance. Hierin staat omschreven welke testen er op een deur of raam dienen te worden uitgevoerd, hoe en met welk gereedschap. In Nederland hebben de productiebedrijven zelf geen certificaat nodig, maar zijn alleen de producten – in dit geval de inbraakveilige deuren en ramen – gecertificeerd. In Engeland dienen zowel de producten als de productiebedrijven gecertificeerd te zijn. Ook als dit een buitenlands bedrijf is dat op de Engelse markt actief is.

Londen City Island

De Engelse eisen zijn weliswaar gebaseerd op de in Europa geldende normen, maar mogen altijd nog worden aangevuld met landelijke regels en eisen die meestal zwaarder zijn. Puien dienen volgens vastgelegde richtlijnen te worden gemaakt, van een constante kwaliteit te zijn en moeten regelmatig worden gecontroleerd. Werd deze SBD-eis voor de inbraakwerende puien van de eerste vier woontorens van het Hurks project London City Island nog niet gevraagd; voor de tweede fase is deze wel vereist. Net als voor het nabij gelegen Londense project Royal Wharf waarbij Hurks geveltechniek betrokken is. Dit zijn grote Londense gebiedsontwikkelingen die Hurks geveltechniek in samenwerking met Hurks prefabbeton uitvoert voor de Ierse ontwikkelaar Ballymore.

Producten én productiebedrijven worden in Engeland gecertificeerd

Kwaliteitsborging

Om voortaan aan de SBD-eisen te kunnen voldoen, startte Hurks geveltechniek twee maanden geleden met het zogenaamde Q-mark traject bij het certificeringsinstituut BM Trada in Engeland. Een organisatie die de PAS24-beproevingen en testen mag uitvoeren en bedrijven kan certificeren volgens de  SBD-eisen. Als onderdeel van dit traject zijn enkele puien geproduceerd, die vervolgens in Engeland aan strenge en stevige inbraakwerendheidstesten werden onderworpen. Daarna volgde een bezoek van een Engelse auditor die de fabriek aan een nauwgezette inspectie onderwierp. Daarbij werd met name gecontroleerd op proces, continuïteit en kwaliteitsborging. Dat Hurks geveltechniek ISO9001 gecertificeerd is, is een pré, maar is voor een Q‑mark certificering niet toereikend. Nu de puien de testen hebben doorstaan, het auditor-bezoek positief werd beoordeeld en alle benodigde documenten in het bezit zijn van BM Trada, mag Hurks geveltechniek zich Q-mark gecertificeerd noemen. 

Deel deze pagina: