Follow us on Twitter Follow us on LinkedIn

Overeenkomst voor Leuskenhei in Veldhoven ondertekend

Datum: 19.03.2015

Op 10 maart jl. zetten de gemeente Veldhoven, Woonstichting ’thuis, de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen (RSZK) en Hurks hun handtekening onder project Leuskenhei in de Veldhovense woonwijk Heikant-Oost. Het plan voorziet in drie bouwdelen, bestaande uit 28 zorgeenheden voor psychogeriatrische zorg, 25 sociale huurappartementen en 8 patiobungalows.

Projectmanager Joep Leermakers van Hurks: “De overeenkomst is een bekroning op twee jaar van voorbereiding en overleg tussen de betrokken partijen en behelst een Design & Build (DB) opgave. Op dit moment is er een overeenkomst en een concept Voorlopig Ontwerp. Nu gaan we door om te komen tot een Definitief Ontwerp.”

Directeur-Bestuurder van ’thuis Hilde Van der Herten: ‘’door een zorgvuldige projectvoorbereiding en een goede en intensieve samenwerking tussen alle partijen ligt er nu een basis voor een kwalitatief hoogwaardig plan. Hiermee wordt ingespeeld op de huidige en toekomstige vraag naar woningen, waar mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen’’.

Psychogeriatrische zorg

Woonstichting ’thuis wordt eigenaar van het project en gaat een huurovereenkomst aan met RSZK. Deze zorgorganisatie gaat de psychogeriatrische zorg verlenen in het daarvoor bestemde bouwdeel met 4 woongroepen met 7 patiënten. ’thuis neemt ook de verhuur van de 25 sociale huurappartementen en 8 patiobungalows voor haar rekening. Naar verwacht zal de bouw in het tweede helft van 2016 van start gaan.

Deel deze pagina: