Follow us on Twitter Follow us on LinkedIn

Willems-Hurks en Woonvisie tekenen BVP-overeenkomst voor renovatie  tot nieuwbouwkwaliteit

Datum: 3 juni 2015

Amsterdam - Op 4 juni plaatsen woningcorporatie Woonvisie en de combinatie Willems-Hurks tijdens de Provada in de RAI een handtekening onder de Design, Build en Maintain-opdracht voor de transformatie van ’50 jaren portiekflats in Ridderkerk. Bijzonder is dat het om een renovatie tot nieuwbouwkwaliteit gaat en dat het voorlopig ontwerp al ver voor de geplande startdatum rond juli 2016 gereed is. De 42 appartementen worden dan ook volgens het Best Value Procurement (BVP)-principe aangepakt.

De samenwerkingsovereenkomst tussen Woonvisie en Willems-Hurks, waarbij 42 gedateerde portiekwoningen van Woonvisie worden getransformeerd tot galerijwoningen met nieuwbouwkwaliteit, kwam tot stand volgens de methode Best Value Procurement (BVP), ofwel prestatie-inkoop. Een onderwerp waarover Robert Koning van Woonvisie en Inge Schipper van Hurks/Willems op 4 juni voorafgaand aan de ondertekening tijdens de Provada een presentatie en discussie zullen verzorgen. Vragen die tijdens deze kennissessie aan bod zullen komen: Hoe zorgen we ervoor dat we efficiënter gaan inkopen? Hoe kunnen we onze risico's minimaliseren? 

Transformatie

De jaren 50 portiekwoningen aan de Geerlaan in Ridderkerk worden omgevormd tot galerijflats met een centrale inpandige entree. Behalve dat de appartementen straks van nieuwbouwkwaliteit zijn en in een aansprekende architectuur worden opgetrokken, krijgen ze een levensloopbestendig karakter. Een aantal appartementen wordt daarbij rolstoeltoegankelijk gemaakt. Het Best Value prestatiedossier van Willems-Hurks kwamen tijdens de selectiefase als beste uit de bus. Ondertussen is het voorlopig ontwerp goedgekeurd, heeft welstand een positief advies afgegeven en is de concretiseringsfase afgerond. Dat de plannen al in zo’n vergevorderd stadium zijn en de overeenkomst al zo ver voor de start van de realisatiedatum wordt getekend, is uitzonderlijk.

BVP: hoogst haalbare waarde voor de meest gunstige prijs

Best Value Procurement

De BVP-aanpak gaat uit van de hoogst haalbare waarde voor de meest gunstige prijs. Bij BVP-projecten is de opdrachtnemer ‘in the lead’ voor de zaken die worden uitbesteed. Een principe dat de opdrachtgever ‘ontzorgd’ zonder de regie te verliezen. Aanbieders krijgen op hun beurt de kans hun expertise maximaal te etaleren. Van de acht partijen kwam de combinatie Willems-Hurks het beste uit de bus. Opdrachtgever Woonvisie baseerde zich daarbij op het prestatiedossier, een risico- en kansendossier, de prijs voor ontwerp-, realisatie en onderhoud en interviews met de ontwerpleider en projectleider. “Willems-Hurks stak met zijn goed onderbouwde en zuivere invulling van de vraag duidelijk boven de rest uit”, aldus projectleider Robert Koning van Woonvisie. “Zij hebben tijdens de concretiseringsfase ons echt overtuigd. Het is een prachtig ontwerp geworden.” 

Deel deze pagina: