Follow us on Twitter Follow us on LinkedIn

Drie Hurks-specialiteiten op een rij voor Shell

 

Shell hoofdkantoor, Den Haag
Shell Technology Centre, Amsterdam

Betrokken Hurks-disciplines:
bouw

De innovatiecentra- en laboratoriumspecialist in Hurks

Health, Safety, Security & Environment tot in de hoogste graad

Na de ontvlechting van het bestaande en te slopen gebouw L-Oost op het Shell Technology Centre Amsterdam (STCA), volgde een Design & Build-opdracht voor de bouw van een nieuwe laboratoriumvleugel op het terrein van dit onderzoekscentrum in Amsterdam-Noord. Een veelomvattend werk naar de gading van de innovatiecentra- en laboratoriumspecialist in Hurks. Een aanvullende derde opdracht doet een beroep op ons renovatie-dna: de gefaseerde gevel- en dakrenovatie van het Haagse hoofdkantoor van Shell. Drie Hurks-specialiteiten op een rij voor Shell.

De Design & Build-opdracht van Shell omvat de ontwikkeling en bouw van de nieuwe laboratoriumvleugel L-Oost van het onderzoekscentrum STCA in Amsterdam. Deze vleugel beslaat 8.500 m2 en is bestemd voor wereldwijd onderzoek naar een betere en efficiëntere winning van ruwe olie. In totaal gaat het om een locatie-uitbreiding van ruim tien procent, waarbij veel aandacht uitgaat naar de Shell-speerpunten Health, Safety, Security & Environment (HSSE). Het betreffende Shell-complex aan het IJ is één van de drie laboratoria in de wereld waar Shell zijn onderzoek concentreert. Aan Hurks de taak op een veilige manier een werkend gebouw neer te zetten, waarbij het uitvoeringsproces aantoonbaar leidt tot de gewenste kwaliteit. Projectleider: “Omdat wij Shell vanaf het begin meenemen in het verificatie- en validatieproces, zijn we in feite nu al bezig met de oplevering van L-Oost.”

Een beroep op ons renovatie dna

Renovatie hoofdkantoor

Tijdens de engineeringsfase ontving Hurks de aanvullende opdracht voor de Preparatory Works. Deze bestonden hoofdzakelijk uit het ontvlechten van een bestaand STCA-bouwdeel zodat dit kon worden gesloopt. Deze ontvlechting voltrok zich terwijl de bedrijfsprocessen van Shell onafgebroken doorgingen en is ondertussen succesvol afgerond, waarmee de daadwerkelijke bouw van de nieuwe vleugel van start ging. In navolging van de eerste twee opdrachten, werd Hurks gevraagd de restauratie van het monumentale hoofdkantoor aan de Carel van Bylandtlaan in Den Haag ter hand te nemen. Hierbij gaat het om een gefaseerde restauratie van ca. 14.500 m2 gevel- en dakoppervlak van het oudste Shell-pand, ook wel C30 genoemd. 

Deel deze pagina: