Follow us on Twitter Follow us on LinkedIn

Een ziekenhuis dat bijna even snel werd gemaakt als de belofte

Reinier de Graaf Gasthuis, Delft

Betrokken Hurks-disciplines:
delphi engineering
bouw
geveltechniek
prefabbeton

In het teken van hedendaagse geneeskracht

Een luttele 28 maanden na het slaan van de eerste paal werd het nieuwe Reinier de Graaf Gasthuis opgeleverd. Daarmee loste de bouwcombinatie Hurks Kuijpers een ambitieuze belofte precies volgens planning in. Als consortium waren de partners verantwoordelijk voor de constructieve, bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden, inclusief de uitvoeringscoördinatie over derden. Deze strak geregistreerde samenwerking resulteerde in een hypermodern ziekenhuis bestaande uit zes bouwdelen verbonden door een centrale gang. Het gebouw, waarin de meest innovatieve apparatuur wordt ondergebracht, heeft de vorm van een esculaap. Daarmee staat het niet alleen in de meest letterlijke zin in het teken van de geneeskracht; door deze bijzondere vorm ontstaan er diverse open ruimtes. Deze worden ingericht als patio’s met weelderig groen. Het vele glas in de gevel zorgt dat daglicht tot diep in het gebouw kan doordringen.

Alle goede dingen komen in vieren

Alle goede dingen komen in drieën luidt het gezegde. Bij het Reinier de Graaf kwam het qua aantal bouwstromen in vieren. Iets wat gelijk staat aan het uitvoering van vier projecten tegelijkertijd. Daartoe werden de verschillende activiteiten achter elkaar ingepland. Op die manier werd in slechts vijf maanden tijd de bovenbouw van het zeslaagse ziekenhuis van 56.000 m2 opgetrokken. Kuijpers verzorgde alle elektronische en werktuigbouwkundige installaties. Zo werd er een watermistinstallatie aangebracht die in geval van calamiteiten heel kleine druppeltjes onder grote druk de ruimte inspuit. Dit systeem levert bij calamiteiten veel minder waterschade op. Daarnaast beschikt het geavanceerde ziekenhuis over een warmte-koudeopslag (WKO).

Verbondenheid in woord, daad en gedaante

Social return

Zowel in- als extern stond het begrip ‘verbondenheid’ bij het ontwerp centraal. Dit thema komt niet alleen tot uitdrukking in de vorm en opzet van het gebouw, de functie van het ziekenhuis of het contact tussen artsen en patiënten. Het uit zich ook in maatschappelijke betrokkenheid. De bouwcombinatie had de contractuele verplichting om in het kader van ‘Social Return on Investment’ bij 5% van de uitvoering kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken. In samenwerking met de gemeente Delft gingen in totaal ongeveer 40 mensen voor korte of langere tijd in administratieve functies en op de bouwplaats aan de slag. Zowel met de gemeente als met de medewerkers verliep de samenwerking goed en prettig. Bij volgende projecten zullen de mogelijkheden van Social Return dan ook zeker worden bekeken. Tenslotte was ‘verbondenheid’ van toepassing op de nauwe samenwerking tussen de opdrachtgever en combinanten. Het succes van het nieuwe Reinier de Graaf Gasthuis is er in hoge mate aan te danken.

Deel deze pagina: