Follow us on Twitter Follow us on LinkedIn

Marktpartijen reiken de hand in Rijghpark

Rijghpark, Tilburg

Betrokken Hurks-disciplines:

vastgoedontwikkeling
bouw
bouwcenters

 

Oudere wil langer zelfstandig blijven

Wie ouder wordt, heeft vaker zorg nodig. Nederland vergrijst, dus neemt de zorgvraag toe. Tegelijkertijd willen ouderen steeds langer zelfstandig wonen. Op macroniveau levert dat gegeven een vraag op vanuit de samenleving. In Tilburg één vanuit de wijk. Een maatschappelijke tendens waarop Hurks mede een antwoord wil formuleren. In Tilburg resulteerde dat in woon-zorgcomplex Rijghpark fase II aan de Erasplaats 

Woon-zorgcomplex

Rijghpark II is een integraal woon-zorgcomplex in de centraal gelegen Tilburgse woonwijk Goirke Hasselt. Een zorginitiatief dat zijn oorsprong vond in een samenwerkingsverband tussen zorg- en dienstverleningsorganisatie Thebe, woningcorporatie TBV Wonen en Hurks. Hurks was daarbij verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van Rijghpark II. De locatie biedt plaats aan vier woongroepen voor 27 dementerenden, een wijkzorgkantoor en twintig huurappartementen voor senioren. 

Zorgaanbod terug brengen naar bestaande wijkstructuren

Deconcentreren

Rijghpark fase II maakt deel uit van een binnenstedelijk (her)bestemmingsgebied waarvoor van meet af aan veel enthousiasme bestond. Vanuit Hurks, maar ook vanuit de gemeente Tilburg, woningcorporaties, andere marktpartijen en omwonenden. Het ging om de ontwikkeling van het voormalige Eras-terrein. Een gebied van cultuurhistorische waarde waar vroeger bloeiende textielindustie was gevestigd.

Landelijke trend

Fase I behelsde appartementen en woningen, gedeeltelijk in historische gebouwen, opgeleverd in 2008. In 2010 kwam Thebe in beeld voor fase II. In lijn met de landelijke trend wilde de zorginstelling afscheid nemen van de grote ouderenzorgcomplexen en ‘deconcentreren’. Oftewel: het zorgaanbod terugbrengen naar bestaande wijkstructuren

 

Het succes van Rijghpark II zingt rond

Centrale ligging

Gezien de centrale ligging van Rijghpark en het brede voorzieningenaanbod in de buurt, was Thebe erg geïnteresseerd. Niet in het kopen van het vastgoed, maar wel in het huren en het gebruik ervan. Er werd contact gelegd met woningcorporatie TBV Wonen. Een partij die graag investeert in een afwisselende vastgoedportefeuille met betaalbare woningen voor mensen die wel een duwtje in de rug kunnen gebruiken. Een visie waar Rijghpark fase II uitstekend bij paste.

Complete mix

En zo gebeurde het dat TBV eigenaar werd van het woon-zorgcomplex, Thebe de gebruiker met Hurks als ontwikkelaar en bouwer. Een proces waarbij de partijen vanaf het begin met elkaar optrokken om samen invulling te geven aan het project. Dat resulteerde in een complete mix van wonen, zorg, parkeren en winkelen. Een succes dat rondzingt  en vast nog een vervolg krijgt.

Een proces waarbij partijen vanaf het begin met elkaar optrokken

Deel deze pagina: