Jaarverslag 2018

Het Hurks-jaar 2018 stond in het teken van de professionaliseringsslag van onze organisatie en het ontwikkelen en realiseren van een evenwichtige opbouw van onze orderportefeuille. Een opdracht waarin dit boekjaar belangrijke stappen zijn gemaakt. De organisatie is aanzienlijk sterker geworden. Een toegenomen slagkracht die mede te danken is aan een aantal nieuwe mensen in het management team. Ook zijn er in dit boekjaar belangrijke mijlpalen bereikt in het verhogen van de efficiency in werkprocessen en de samenwerking bij het ontwikkelingen en realiseren van projecten.

Kerncijfers

2018 2017
Som der bedrijfsopbrengsten in € mln. 181 274
Bedrijfsresultaat in € 1.000 4.141 1.975
Bedrijfsresultaat voor afschrijving in € 1.000 4.671 5.104
Resultaat voor belasting in € 1.000 4.001 40.421
Netto resultaat in € 1.000 2.809 42.882
Bedrijfsresultaat in % van de bedrijfsopbrengsten 2,3 0,7
Netto resultaat in % van de bedrijfsopbrengsten 1,6 15,7
Eigen vermogen in € 1.000 24.926 49.117
Aansprakelijk vermogen in € 1.000 / Het aansprakelijk vermogen betreft het eigen vermogen vermeerderd met achtergestelde leningen door participanten. 36.926 49.117
Solvabiliteit in % van de balanstotaal 42,9 50,7
Aantal medewerkers gemiddeld 271 424

Jaarverslagen