Nieuws

Hurks tekent convenanten circulariteit!

Tijdens de bijeenkomst Cirkelstad Eindhoven op maandag 24 oktober 2022 tekende Koen Waijers (Commercieel Directeur) namens Hurks het convenant ‘Eindhovense Regionale Circulaire Bouwstrategie’, ofwel Cirkelstad Eindhoven. Daarnaast heeft Ellen van Genechten (Manager Duurzaamheid) ons duurzame woonconcept; Da Vinci Green gepresenteerd.  

Cirkelstad Eindhoven & Manifest Brabantse aanpak circulair bouwen
Hurks streeft naar een circulaire bouweconomie. Dit is alleen bereikbaar vanuit een brede samenwerking tussen alle partijen in de keten. Participeren in Cirkelstad Eindhoven is dan ook een logische stap. Ons motto is: “wij bouwen samen”. Juist dat is nu nodig om een transitie te bewerkstelligen en daadwerkelijk positief impact te maken op het milieu.

Convenant regionale circulaire bouwstrategie
De landelijke doelstelling is om in 2050 een 100% circulaire samenleving te hebben. Daarnaast moet in 2030 het gebruik van primaire grondstoffen met 50% teruggedrongen worden. Cirkelstad Eindhoven wil samen haar partners werk maken van deze doelstellingen door een gemeenschappelijke ‘circulaire taal’ te spreken én te werken naar een nieuwe, gedragen ‘norm’: Het nieuwe normaal (HNN) met haalbare én ambitieuze prestaties in de gebouwde omgeving.

Tijdens de bijeenkomst werd stilgestaan bij de duurzaamheidsambities van de stad Eindhoven. Waar werkt de stad aan? Wat gebeurt er in de stad en hoe gieten we dit in een regionale circulaire bouwstrategie. Rik Thijs, wethouder van klimaat, energie, grond en vergroening sloot aan om in gesprek te gaan met alle betrokken partijen. Zij spraken o.a. over de samenwerking en toekomstplannen. Op het einde van de bijeenkomst tekenden de partijen het convenant.

Het Nieuwe Normaal
Deelnemers van het Convenant komen te weten hoe projecten (kunnen) presteren op Het Nieuwe Normaal (HNN). Een nieuwe, gedragen ‘norm’ met haalbare én ambitieuze circulaire prestaties in de gebouwde omgevingen. Die nieuwe ‘norm’ wordt bepaald op basis van praktijkprojecten. Op dit moment verkennen we door middel van projectevaluaties welke prestaties er mogelijk zijn.

De projectleden nemen deel om dit daadwerkelijk ook in projecten en uitvoering toepasbaar te maken. Daarnaast gaan opdrachtgevers aan de slag hoe we de vraag aan de markt kunnen veranderen. Dit doen de partijen in, door én met de praktijk. Ontdekken, experimenteren en de opgedane ervaring delen, zodat je niet alleen maar ook samen aan de toekomst werkt. Cirkelstad biedt ondersteuning in de verdiepende vragen om deze samen, stap voor stap, op te lossen.

Brabantse aanpak circulair bouwen
Partijen uit de gehele Brabantse bouw- & vastgoedketen zijn van mening dat circulair bouwen essentieel is voor de duurzamere materiaalinzet. Daarmee dragen wij op provinciaal niveau bij aan de klimaatdoelen. De samenwerking gaat van architect tot sloper en van opdrachtgever tot opdrachtnemer. Vanuit het ‘Nieuwe Normaal’ uit het landelijke ‘Samen Versnellen Programma van Cirkelstad’, gebruiken wij een gemeenschappelijke taal om de lat van circulariteit steeds hoger te leggen.

Met het onderschrijven van het manifest voegen we daad bij het woord. “We zijn ervan overtuigd dat een circulaire bouweconomie alleen bereikbaar is vanuit een brede samenwerking tussen alle partijen in de keten. Ons motto is daarom ook: “Wij bouwen samen”. Juist dat is nu nodig om een transitie te bewerkstelligen en daadwerkelijk positief impact te maken op het milieu.”

Klimaat neutrale stad in 2030
Eindhoven heeft hoge ambities op het gebied van duurzaamheid. Samen met buurgemeente Helmond zijn zij geselecteerd als één van de 100 Europese steden die versneld gaan toewerken naar klimaatneutraliteit in 2030. Om dit te bereiken past de gemeente Eindhoven in elke afweging de principes van ‘The Natural Step’ toe. Dit is een wereldwijd toegepaste en wetenschappelijk onderbouwde methodiek om duurzaamheid in de organisatievorm te geven.

Gerelateerde projecten & verhalen

Samen op weg naar een duurzame toekomst tijdens de Dutch Design Week
Nieuws

Samen op weg naar een duurzame toekomst tijdens de Dutch Design Week

Studenten Avans Hogeschool bezoeken Floriade
Nieuws

Studenten Avans Hogeschool bezoeken Floriade

Samen bouwen aan een duurzame toekomst
Nieuws

Samen bouwen aan een duurzame toekomst