Nieuws

Koopovereenkomst bouw 120 woningen aan Leeuweriksweg Uden

Met het zetten van de handtekeningen onder de koopovereenkomst is een volgende stap gezet richting de realisatie van 120 woningen aan de Leeuweriksweg in Uden. Vandaag tekende wethouder Franko van Lankvelt namens de gemeente Maashorst samen met Ivo van der Mark van Janssen de Jong Projectontwikkeling en Koen Waijers van Hurks de koop-realisatieovereenkomst voor het woningbouwproject CONNECT.  

Eind 2021 koos de toenmalige gemeente Uden het plan ‘CONNECT’ van Janssen de Jong Projectontwikkeling en Hurks. Dit plan gaf als beste invulling aan de locaties van de brandweerkazerne, het voormalige politiebureau en basisschool de Klimboom. Het zorgt voor een kwalitatief hoogwaardige invulling op het gebied van woningprogramma, ruimtelijke inpassing in de omgeving, architectuur en duurzaamheid. Bij de gunning zijn al afspraken gemaakt tussen gemeente en ontwikkelaars over de programmering en de termijn waarop het plan wordt gerealiseerd. Die zijn nu in de koopovereenkomst vastgelegd.

Breed aanbod van woningen
Project CONNECT bevat een gevarieerd woonprogramma van 120 woningen. Ongeveer de helft daarvan bestaat uit sociale huurwoningen, middeldure huurwoningen en koopappartementen tot 225.000 euro vrij op naam (VON). Daarnaast voorziet het plan in woningen in de prijsklasse van 225.000 tot 350.000 euro (VON) én in woningen vanaf 350.000 euro (VON). Naast woningen is er ruimte voor (para)medische zorgfuncties. De genoemde prijsgrenzen zijn prijspeil okt 2021. Het ontwerp van dit plan is innovatief, duurzaam en toekomstgericht”, zegt de enthousiaste wethouder Franko van Lankvelt.

Mooi dat we hiermee weer een stap kunnen maken in het realiseren van meer woningen voor Maashorst. Met dit plan bouwen we voor verschillende doelgroepen, dat past ook in de ambities die we hebben in het kader van de woningbouwversneller.
Wethouder Franko van Lankvelt

Omwonenden betrokken
Omwonenden en andere belanghebbenden zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van dit project. In mei 2022 is er een eerste informatiebijeenkomst geweest voor omwonenden. Op 31 oktober 2022 was een vervolgbijeenkomst. de formele  bestemmingsplanprocedure start in februari-maart 2023.

Planning
Nu de koop-realisatieovereenkomst is getekend kan het ontwerpbestemmingsplan in procedure worden gebracht. Zodra de huidige gebruikers van de gebouwen naar hun nieuwe onderkomen zijn verhuisd (medio 2024) starten de voorbereiding op de sloop- en bouwwerkzaamheden. Het is de verwachting dat de bouw van de eerste woningen begin 2026 start. Voor het volgen van actuele informatie aangaande het project kunt u terecht op www.connect-uden.nl.

Gerelateerde projecten & verhalen

Hurks en Janssen de Jong Projectontwikkeling winnen met plan voor 120 woningen in Uden
Nieuws

Hurks en Janssen de Jong Projectontwikkeling winnen met plan voor 120 woningen in Uden