Verhalen

DSM Materials Sciences Center: veiligheid tot ver achter de komma

Gedurende het gehele proces is veiligheid topprioriteit. Een bouwproject op een chemische plant als DSM vereist dan ook minutieuze voorbereiding. Op uitvoeringsniveau vraagt het om een breed draagvlak en bij tijd en wijlen om een flinke dosis inventiviteit en flexibiliteit. Dat begint bij het veelomvattende vergunningenstelstel. Gevolgd door het opstellen van veiligheidsplannen en de vertaling naar de uitvoering.    

Dat betekent vooral: veilig werken tot in de details. Aangelijnd vanaf 1.80 m hoogte. Zwaar transport op kousenvoeten vanwege de chemische leidingen op de plant. Zelfs ramen wassen spreekt bij dit glasrijke gebouw niet vanzelf. Het moet een absolute zekerheid zijn dat dergelijke producten geen schadelijke stoffen bevatten, terwijl dat in menig huishouden een vanzelfsprekendheid is. Het voordeel: je leert kijken door een andere bril. Dat leverde Hurks bouw nieuwe inzichten op en Chemelot Campus in Sittard-Geleen een spectaculair visitekaartje.

DSM, Geleen-Sittard
Zwaar transport op kousenvoeten

Paradepaardje grossiert in techniek

Het paradepaardje van DSM grossiert in techniek. Tenslotte worden hier niet alleen bedrijven en klanten ontvangen. Het gaat hier ook om een belangrijke basis voor onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten voor Materials Sciences van DSM en een prestigieus onderzoekscentrum voor DSM Engineering Plastics wereldwijd. Hier worden hoogwaardige materialen onderzocht, ontwikkeld en getest. Belangwekkende technologische competenties en unieke expertise krijgen hier een platform. Huisvesting op de Chemelot Campus biedt kansen voor open innovatie door de nabijheid van andere (start-up)bedrijven of onderzoeks- en onderwijsinstellingen.

Drie percelen

Het project omvat circa 22.000 m² kantoren, laboratoria en faciliteiten voor experimentele productie. Hurks was verantwoordelijk voor de betonnen ruwbouw, de staalconstructies, het gevelsysteem en de afbouw. De gevel werd door Hurks uitgeëngineerd en bestaat uit aluminium puien en HSB elementen, bekleed met glas en aluminium ‘bakken’. De complexe techniek was voor DSM reden het project in drie percelen aan te bieden. Een bouwkundig deel, een E- en een W-installatietechnisch deel. Het noopte tot een intensieve samenwerking met een geïntegreerde planning en een pro-actieve houding. Daarbij moesten de partners elkaar gaande weg leren kennen. Er was tenslotte een gezamenlijk belang. Deze samenwerking maakte dat de vof complicerende factoren als de verstrekkende veiligheidsaspecten, de complexiteit van de opdracht en een bouwvertraging van 8 weken door een extreem strenge winter glansrijk doorstond. Het nieuwe gebouw biedt plaats aan ongeveer 420 medewerkers en werd in de loop van 2014 in gebruik genomen.

Gerelateerde projecten & verhalen

ABB
Bouw

ABB

TNW
Bouw

TNW

FrieslandCampina
Bouw Onderhoud & Retail

FrieslandCampina