Nieuws

Hurks Groene Bouwplaats! ♻

Onze Groene bouwplaats is ontworpen met het oog op milieubescherming. We verminderen onze impact op het milieu door het minimaliseren van grondstoffenverbruik, energieverbruik en het generen van afval. Dit draagt bij aan verbetering van de luchtkwaliteit, het beschermen van ecosystemen en het behoud van biodiversiteit.

Onderstaand een aantal richtlijnen die wij hanteren op onze Groene bouwplaatsen:

Vermindering van afvalstromen
Door afval te verminderen en hergebruik en recycling te bevorderen, wordt de behoefte aan nieuwe grondstoffen verminderd. Onze bouwplaatsen zijn voorzien van nieuwe afvalborden, hierdoor kunnen we het afval nóg beter scheiden in maar liefst 12 verschillende afvalstromen. Deze borden zijn gemaakt van gerecyclede spandoeken en bieden we aan in 5 verschillende talen. Zo zetten wij weer een stap richting een volledig gesloten kringloop! In de bouwketen hebben we posters hangen waarop we de afvalstromen kenbaar maken, zodat ook daar aandacht is voor de verschillende afvalstromen die we hanteren.

Het gebruik van elektrisch materieel
Elektrisch materiaal produceert geen uitlaatgassen, wat bijdraagt aan een schonere bouwplaats en de uitstoot van broeikasgassen vermindert.

Verminderen van stikstof emissies
Het verminderen van stikstofvervuiling past binnen een duurzame bedrijfsvoering en helpt bij het verminderen van de ecologische voetafdruk van bouwprojecten.

Verminderen van energieverbruik
Zonnepanelen voorzien onze bouwketen van elektriciteit om te kunnen voorzien in verlichting en kleine apparaten.

Energiebewust gedrag
Door aandacht te besteden aan energiebesparende maatregelen, worden onze bouwplaats medewerkers aangemoedigd om bewust om te gaan met energie, zoals het uitschakelen van apparatuur wanneer die niet wordt gebruikt en het vermijden van onnodig energieverbruik.

Het bieden van een veilige en gezonde werkomgeving
Het verminderen van de blootstelling aan schadelijke en toxische stoffen.

Bijdragen aan maatschappelijke verantwoordelijkheid
Het minimaliseren van de impact op de gemeenschap door vermindering van luchtvervuiling, geluidsoverlast en andere verstoringen voor de omwonenden.

Bewustwording van onze mensen
Duurzaamheid vereist samenwerking en inzet van iedereen. Als we ons bewust zijn van duurzaamheid en dezelfde doelen delen, kunnen we effectiever samenwerken om duurzame initiatieven te implementeren en ondersteunen. Duurzaamheid is een gedeelde verantwoordelijkheid die alle medewerkers op de bouwplaats aangaat. Het bewustzijn van duurzaamheid zorgt ervoor dat iedereen zijn rol begrijpt en zich verantwoordelijk voelt voor het verminderen van de ecologische voetafdruk van het project.

Gerelateerde projecten & verhalen

Een goed 2022 voor Hurks!
Nieuws

Een goed 2022 voor Hurks!

Da Vinci Green op TV!
Nieuws

Da Vinci Green op TV!

Om écht duurzaam bouwen mogelijk te maken, moeten we buiten de bestaande hokjes durven denken
Verhalen

Om écht duurzaam bouwen mogelijk te maken, moeten we buiten de bestaande hokjes durven denken