Nieuws

Hurks, Foolen & Reijs nieuwe eigenaar Evoluon

20.12.2018 – Hurks, Foolen & Reijs wordt per 1 januari 2019 de nieuwe eigenaar van het Evoluon. Dat is de uitkomst van het proces ‘een nieuwe toekomst voor het Evoluon’ dat in het najaar van 2017 door de huidige eigenaar Philips is opgestart. De Eindhovense combinatie is door het gezondheidstechnologiebedrijf als nieuwe eigenaar geselecteerd na een zorgvuldig proces waarvoor zich in totaal vijftien geïnteresseerde partijen hebben gemeld.

Duidelijke visie over strategische rol van Evoluon

Hans de Jong, president van Philips Nederland en voorzitter van het beoordelingscomité bestaande uit Jan Hommen (o.a. voormalig CEO ING, CFO Philips) Nienke Meijer (voorzitter College van Bestuur Fontys Hogescholen), en Jos Stuyfzand (Senior Creative Director Philips Design):

“De keuze is op Hurks, Foolen & Reijs gevallen mede vanwege hun ambitie een hoogwaardig en divers programma op te zetten waarin technologie, design, educatie, en cultuur de pijlers zijn. Het Evoluon en het park worden als ontmoetingsplek verder ontwikkeld en geïntegreerd in de stad, op een wijze die past bij onze moderne samenleving.”

Het comité is van mening dat Hurks, Foolen & Reijs, in dialoog met belangrijke belanghebbenden binnen en buiten de stad, een duurzame visie over de strategische rol van het Evoluon als bijzondere blikvanger in Eindhoven heeft gevormd. Dit in aanvulling op de kwalitatieve randvoorwaarden die aan het begin van het proces zijn vastgesteld, zoals respect voor de historie van het Evoluon, de toegevoegde waarde voor de stad, en het trackrecord van de nieuwe eigenaar. Daarnaast beoordeelt het comité het beoogde bedrijfsmodel als financieel duurzaam, waardoor het op zichzelf kan bestaan.

Een nieuw op te richten stichting, ‘Evoluon Foundation’, wordt verantwoordelijk voor de invulling van de programmering. Ook Philips zal hierin deelnemen.

“Het Evoluon-gevoel komt weer terug”

Hurks, Foolen & Reijs wil dat het Evoluon een inspirerende plek wordt die technologie, design, educatie, en cultuur ademt met internationale allure, maar bovenal ook toegankelijk is voor alle Eindhovenaren. De Eindhovense combinatie heeft in november een stadsgesprek georganiseerd dat veel nieuwe inzichten heeft opgeleverd. Deze betrokkenheid wil men continueren bij het verder ontwikkelen van het project.

Geert Hurks van Hurks, Foolen & Reijs benadrukt de historie van de plek: “Frits Philips wilde dat dit een ontmoetingsplek zou zijn waar mensen hun kennis, ervaringen, bevlogenheid en inspiratie kunnen delen. Wij delen die ambitie en zetten ons daarvoor in, zodat het Evoluon een nieuw platform wordt waar iedereen, jong en oud, zich thuis kan voelen. Het Evoluon-gevoel komt weer terug.”

“Het Evoluon zet aan tot anders denken, anders kijken, anders handelen,” zegt Lee Foolen van Hurks, Foolen & Reijs. “Het wordt een nieuwe hotspot die aansluit bij de ontwikkelingen van onder meer het Klokgebouw en Strijp-S. We halen de hekken weg en ontwikkelen rondom het Evoluon een open en levendig park. Met een diversiteit aan flora en een lintbebouwing aan de randen met groene gevels en daken, die ook dient voor het tegengaan van de geluidsbelasting vanuit de omliggende wegen. Om het beoogde maatschappelijk gebruik maximaal te borgen, stellen we voor om het eigendom van de grond op enig moment over te dragen aan de gemeente.”

Stevig en duurzaam fundament voor succesvolle nieuwe toekomst

Met de verkoop komt een einde aan een proces dat in het najaar van 2017 is opgestart. Van de vijftien geïnteresseerde partijen hebben zeven kandidaten afgelopen zomer hun plannen gepresenteerd.

“Alle kandidaten presenteerden plannen in de geest van het Evoluon en de stad. We zijn hen zeer dankbaar voor de tijd en creativiteit die in de uitwerking van hun ideeën zit”, licht Hans de Jong toe. “Als comité zijn we ervan overtuigd dat Hurks, Foolen & Reijs een stevig en duurzaam fundament legt waarop het Evoluon een succesvolle nieuwe toekomst kan bouwen en daarmee een bijdrage zal leveren aan de leidende positie van Brainport Eindhoven in binnen- en buitenland.”

Investeringen in renovatie

Hurks, Foolen & Reijs zal het Evoluon, de aangrenzende gebouwen, en het park duurzaam en toekomstbestendig renoveren. In de zomer van 2021 start men met de renovatie van het iconische gebouw en de programmering die het DNA van het Evoluon in zich draagt. Tot die tijd blijft Regus de huurder.

Daarnaast hebben Philips en Hurks, Foolen & Reijs afspraken gemaakt voor de lange termijn. Waaronder een anti-speculatiebeding, een kettingbeding ter voorkoming van opsplitsing van het terrein in de toekomst, en de intentie om het Evoluon voor tenminste de helft van de tijd kosteloos ter beschikking te stellen voor technologie, design, educatie, en cultuurdoeleinden.

Gerelateerde projecten & verhalen

De Spakler genomineerd voor de UNETO-VNI Award 2017
Nieuws

De Spakler genomineerd voor de UNETO-VNI Award 2017

MetaForum
Bouw

MetaForum

Hurks wint tender in Leidsche Rijn Centrum (Oost) Utrecht
Nieuws

Hurks wint tender in Leidsche Rijn Centrum (Oost) Utrecht