Nieuws

Kramatweg genomineerd voor Amsterdamse Nieuwbouwprijs 2023

Project Kramatweg ligt in de Indische buurt in Amsterdam-Oost. Het complex bestaat uit 42 sociale huurwoningen waarvan 34 levensloopbestendige woningen en 8 woningen voor grote gezinnen.

Wonen
Er is ingezet op een combinatie van woningen voor ouderen en voor grotere gezinnen. Doelstelling van dit project was om moderne, comfortabele woningen te realiseren waarin mensen hun leven lang kunnen blijven wonen. De woningen voor ouderen worden ontsloten met een galerij op het zuiden, met een privézone voor elke woning. Privé en collectief raken elkaar en dragen zo bij aan de ontmoeting tussen de bewoners van elke galerij. Op de begane grond zijn vijf vierkamerappartementen voor gezinnen en drie vijfkamerwoningen voor grote gezinnen.

Architectuur
Het wooncomplex volgt de contour van het gesloopte pand en maakt op de kop een sprong om de hoek te markeren. De metselwerkgevel zinspeelt op de architectuur van de Gordel 20-40. De vertanding van het metselwerkvlak is subtiel toegepast ter plaatse van de verbinding van de kop met het hoofdgebouw en bij de aansluiting aan de belending. Karakteristiek voor de plint is een andere plastiek en donkerder metselwerk. Bij de entrees aan de straatzijde zijn nissen gemaakt. Kortom, binnen dit project is veel aandacht geweest voor de uitstraling van het metselwerk.

Duurzaamheid
In het project is gebruikgemaakt van individuele warmtepompen en een WTW-systeem per woning. Daarnaast zijn op het dak zonnepanelen geplaatst en zijn er houten kozijnen met triple glas toegepast. Hiermee is een EPC van 0,2 behaald. Dat is 0,2 punten onder de geldende landelijke norm. Ook op het gebied van natuurinclusiviteit zijn diverse maatregelen in het project opgenomen.

Gerelateerde projecten & verhalen

Om écht duurzaam bouwen mogelijk te maken, moeten we buiten de bestaande hokjes durven denken
Verhalen

Om écht duurzaam bouwen mogelijk te maken, moeten we buiten de bestaande hokjes durven denken

De Kramatweg
Bouw

De Kramatweg

Da Vinci Green op TV!
Nieuws

Da Vinci Green op TV!