Verhalen

In gesprek met Manager duurzaamheid & innovatie, Ellen van Genechten

Sinds 2016 werkt Ellen van Genechten (38) bij Hurks. Ze begon als conceptontwikkelaar bij Hurks Prefab en werkte een half jaar bij de Da Vinci afdeling. Later rolde ze in de positie van Manager duurzaamheid & innovatie, een functie die ze nu 2,5 jaar vervult.

Duurzame ambities van Hurks
Ellen ziet de duurzaamheidsambities van Hurks als noodzakelijk, realistisch en behoorlijk ambitieus. “Ons doel is om tegen 2035 een klimaatneutrale bedrijfsvoering te realiseren. We moeten nog veel stappen zetten, maar we zijn goed op weg. Een vliegende start is gemaakt met Da Vinci Green, dat voortbouwt op ons bewezen woonconcept Da Vinci, maar met een veel lagere milieu-impact. Met Da Vinci Green kun je kiezen uit een bouwstenenbibliotheek met verschillende materialen: traditioneel, biobased, hergebruikt of gerecycled. Hierdoor kun je een woning flexibel samenstellen en een positieve milieu-impact realiseren binnen iedere doelstelling en budget. Dit concept is een geweldige duurzame ontwikkeling.”

De Groen Bouwen app: tastbaar resultaat van duurzame vooruitgang
Volgens Ellen is de Groen Bouwen app een tastbaar resultaat van duurzame vooruitgang. “Er zijn talloze KPI’s om op te sturen, maar vaak ontbreekt de juiste informatie om een weloverwogen keuze te maken. Als Hurks waren we op zoek naar meetbaarheid op het gebied van duurzaamheid, iets waar steeds meer vraag naar kwam van onze opdrachtgevers. Dit was de kern van de ontwikkeling van de Groen Bouwen app: het bieden van inzicht in ambities, milieu-impact en bijbehorende kosten. De positieve ontvangst van de app tijdens de Dutch Design Week in 2022 versnelde onze inspanningen om het concept te verbeteren, wat resulteerde in een nieuwe versie van de app het jaar daarop. Met de Groen Bouwen app hebben we iets heel waardevols. Hiermee onderscheiden we onszelf in de markt, we kunnen de opdrachtgever meenemen in ons verhaal en direct inzichtelijk maken wat de milieuimpact en bijbehorende kosten zijn,” licht ze toe.

We mogen als Hurks trots zijn op waar we nu staan. We hebben in een relatief korte tijd aanzienlijke vooruitgang geboekt. Het feit dat we steeds meer de kans krijgen om hierover te vertellen en dat mensen geïnteresseerd zijn in ons verhaal, bevestigt dat voor mij.
Ellen van Genechten

Koploper
Ellen merkt op dat Hurks steeds meer wordt gezien als een duurzaam en innovatief bedrijf. “We worden zelfs hier en daar al als koploper genoemd, wat me enorm trots maakt. Het is een teken dat al onze inspanningen vruchten beginnen af te werpen. We zijn actief bezig met kennisdeling, zoals onze Da Vinci Green Roadshow, gastcolleges, studentenevenementen en presentaties binnen ons netwerk. Ook zijn we op zoek naar strategische partners, omdat we geloven dat versnelling op het gebied van duurzaamheid alleen samen kan plaatsvinden. Ook binnen onze organisatie zie ik steeds meer draagvlak ontstaan.”

Toewijding aan duurzaamheid
Duurzaamheid is een centraal thema in het werk van Ellen, maar ook in haar persoonlijke leven streeft ze ernaar bewust te leven en haar ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden. “Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in de bouw, maar ook in de impact die de bouwsector heeft op bijvoorbeeld CO2-uitstoot en het verbruik van grondstoffen. Ik ben er al lange tijd van overtuigd dat er verbeteringen mogelijk zijn. Duurzaamheid in de bouw is mijn werk, maar ook thuis probeer ik mijn milieu-impact te minimaliseren. Zo werk ik aan het verduurzamen van mijn woning, onder andere door de installatie van een waterretentiedak. De lessen die ik bij Hurks leer, kan ik vaak ook toepassen in mijn eigen leven, en vice versa. Dat geeft me veel voldoening. Ik ben me zeer bewust van klimaatverandering en probeer hier zoveel mogelijk rekening mee te houden. Dit wil ik ook overbrengen op mijn omgeving. Juist die intrinsieke motivatie zorgt ervoor dat ik mijn werk zo leuk vind.” Ze voegt eraan toe: “We mogen als Hurks trots zijn op waar we nu staan. We hebben in een relatief korte tijd aanzienlijke vooruitgang geboekt. Het feit dat we steeds meer de kans krijgen om hierover te vertellen en dat mensen geïnteresseerd zijn in ons verhaal, bevestigt dat voor mij.”