Verhalen

Qua land, ligging en luister kent Zijdebalen geen gelijke

09.09.2019 – Het Utrechtse Zijdebalen is letterlijk en figuurlijk doordesemd van historie. Een kleurrijke geschiedenis die terugvoert naar de middeleeuwen toen de locatie onderdeel uitmaakte van de Bemuurde Weerd. Vervolgens plaats de plek plaats aan een zijdefabriek en het majestueuze landgoed van de eigenaar, maar Zijdebalen vertelt ook een prachtig verhaal van recenter datum, dat de moeite van het vertellen waard is. “We zijn vanaf nul begonnen.”

Een uitstralingsvolle woonwijk

Ontwikkelingsmanager Rogier Middelburg van Hurks was vanaf het begin bij deze binnenstedelijke gebiedsontwikkeling, opstalontwikkeling en gefaseerde realisatie betrokken. Een omvangrijk en veelomvattend project dat Hurks in samenwerking met Van Wijnen aanging. Dat resulteerde in een uitstralingsvolle woonwijk die vanuit het noordwesten tegen de binnenstad aanschurkt. Gevat in vier stedelijke woonblokken werden uiteindelijk ca. 500 woningen gerealiseerd, gecompleteerd met een bijzondere grand finale: op dit moment geven Hurks en Van Wijnen vorm aan het sluitstuk van Zijdebalen: de transformatie van de monumentale Lubro-fabriek; de voormalige luxe brood en banketbakkerij.

Gefaseerde ontwikkeling en bouw

In de eerste fase – bestaande uit de eerste twee woonblokken – verrezen 12 statige herenhuizen en 223 appartementen. In fase 2a in totaal 119 woningen, waaronder 11 fraaie herenhuizen die typerend zijn voor het karakter van de wijk. Daarnaast kwamen er meerdere bijzonder vormgegeven appartementengebouwen met 108 huur- en koopappartementen. Fase 3 tenslotte betreft het vierde en laatste woonblok van Zijdebalen. Dit omvat 121 appartementen met een grote diversiteit in zes individuele, fraai vormgegeven gebouwen en de transformatie van de historische Lubro-fabriek.

Half verdiepte parkeergarages met binnentuin

De woonblokken staan bovenop half verdiepte parkeergarages met in totaal 432 parkeerplaatsen voor de bewoners met daarop een binnentuin. Een deel van deze binnentuinen wordt gevormd door de privétuinen van de herenhuizen en de appartementen op de begane grond. Het middendeel betreft een gemeenschappelijke binnentuin. De gemeenschappelijke binnentuinen van blok 2 en blok 4 zijn semiopenbaar en voorzien van traditioneel gesmede toegangspoorten, die refereren aan de rijke historie van het gebied.

Waardevolle wijkfuncties

Zijdebalen omvat circa 2.000 m² aan commerciële functies. Op het nieuwe plein aan de Jongeneelwerf staat een horecapaviljoen met een eigentijds duurzaam horecaconcept. Uniek aan woonblok 4 is de integratie van de voormalige Lubro-bakkerij. Het karakteristieke pand wordt getransformeerd naar 6 ruime herenhuizen van 280m². De nieuwe bewoners krijgen straks alle ruimte om hun eigen ideeën over wonen vorm te geven. Ook komt er een restaurant met daarboven stedelijke kantoorruimtes, ingevuld met een Utrechts reclamebureau.

De Lubro in oorspronkelijk staat

In het oog springende, gebogen dakspanten blijven in het zicht

In Lubro is straks aan alles af te lezen dat in dit gebouw ooit een productiehal was gevestigd. Onder meer door de typische, in het oog springende gebogen dakspanten die in het zicht blijven. De 19e-eeuwse tuinderswoning tussen woonblok 3 en 4 wordt onderdeel van dit multifunctionele concept, met een nieuwe invulling als vergaderruimte en locatie waar kan worden geborreld of gedineerd.

Lego

Ondertussen kenmerkt Zijdebalen zich door de grote verscheidenheid aan woningtypes met een gedifferentieerd gevelbeeld. “Omwille van de efficiëntie ontwikkelden we zogenaamde ‘bouwstenen’; een functioneel bouwblok met minimaal twee gevelaanzichten. Deze zijn zo ingedeeld dat we met minder portiekontsluitingen en stijgpunten konden volstaan, zonder dat het hoogwaardige karakter van het plan in het geding kwam. Daarmee richtte Zijdebalen zich op een al even gevarieerde doelgroep.”

Keuzevrijheid

Het liep storm bij de verkoop van de woningen. Want behalve de ligging en het karakter van Zijdebalen, bleek de grote keuzevrijheid van dit project zeer aantrekkelijk. Met het co-makerstraject dat wij bij de herenhuizen aanboden, stelden kopers de woningen in hoge mate zelf samen. Indelingswijzigingen en uitbreidingen, waaraan we meteen een prijskaartje konden verbinden, zodat de kopers wisten waar ze aan toe waren. Vergelijk het met Lego. Met bouwstenen kun je heel ver komen”, aldus Rogier Middelburg.

Duurzaam en circulair

Zijdebalen is gasloos en een duurzame ontwikkeling. Onder andere door goede isolatiewaarden, aansluiting op de Utrechtse stadsverwarming, toepassing van PV-panelen en CO2 gestuurde ventilatiesystemen, is beter gescoord dan wettelijke EPC normering. Ook circulair bouwen heeft de aandacht. Slooppuin van de voormalige bebouwing is hergebruikt, net als de straatklinkers van de oude bestrating. Deze zijn hergebruikt bij de aanleg van parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Daarnaast is waardevolle bestaande bebouwing in het plangebied behouden gebleven: de voormalige Lubro-bakkerij en de 19e-eeuwse tuinderswoning.

Het duurzame karakter van Zijdebalen vertaalt zich in vele aanvullende facetten, zoals:

  • Ledverlichting, energiezuinige personenliften en waterbesparende maatregelen in de algemene ruimtes.
  • Binnentuinen zijn voorzien van infiltratiegroen en een waterbuffersysteem.
  • De openbare ruimte is voorzien van ledverlichtingsarmaturen, een gescheiden rioleringssysteem, groenstroken en -vakken met een gevarieerde mix aan planten en 65 nieuwe bomen.
  • Klimaatadaptatie, onder andere door het oppervlaktewater in het gebied te vergroten middels een nieuwe stadsgracht in de Zijdebalenstraat. In samenwerking met het Hoogheemraadschap is deze voorzien van techniek voor piekopvang bij extreme regenval.
  • Goed bereikbare fietsbergingen en een ruim aantal fietsparkeerbeugels in de openbare ruimte. Bedoeld om fietsen en bewegen te stimuleren. De Zeedijk is voorzien van een fietsstraat en maakt onderdeel uit van een ‘doorfietsroute’ langs de Vecht.
  • Parkeergarages voor bewoners zijn met een gebalanceerd laadsysteem voorbereid op elektrisch laden. Daarnaast zijn ere-laadplekken beschikbaar in de openbare ruimte.
  • Hoogwaardig ingerichte openbare ruimte, waardoor een prettige verblijfs- en ontmoetingsruimte ontstaat. Onder andere met speelplekken voor kinderen op het plein en in de binnentuinen, alsook moestuinbakken in de semiopenbare binnentuin van woonblok 4.
  • Een bewuste toepassing van ‘tijdloze’ architectuur, aanhakend op de kwaliteit van de bestaande binnenstad.

 

Gerelateerde projecten & verhalen

Zijdebalen
Bouw Vastgoedontwikkeling

Zijdebalen

Zijdenbalen’s sluitstuk ‘Lubro’ binnenkort in de verkoop
Nieuws

Zijdenbalen’s sluitstuk ‘Lubro’ binnenkort in de verkoop

Lubro
Bouw Vastgoedontwikkeling

Lubro