Theo Hurks op 84-jarige leeftijd overleden

Op 27 maart jl. is tot onze grote verslagenheid Theo Hurks op 84-jarige leeftijd aan de gevolgen van het coronavirus overleden. In hem verliezen wij een innemende persoonlijkheid met een grote maatschappelijke betrokkenheid die zich tot het laatst sterk maakte voor onze onderneming.

Theo Hurks

Boegbeeld

In 1952 moest Theo als oudste zoon zijn zieke vader opvolgen. In de jaren die volgden heeft Theo als ondernemer en boegbeeld kans gezien onze onderneming zowel nationaal als internationaal tot een succes te maken. Daarnaast bekleedde hij tal van maatschappelijke functies in de regio Eindhoven. Zo was hij onder meer één van de grondleggers van de Brainport-samenwerking tussen overheid, bedrijven en kennisinstellingen. Ook was hij voorzitter van onder meer de Kamer van Koophandel en de VVV. In 2000 trad Theo Hurks terug uit de directe leiding van het bedrijf om vervolgens tot en met 2009 de rol van voorzitter van de Raad van Commissarissen op zich te nemen. Ook daarna bleef hij op de achtergrond tot op het laatst bij de onderneming betrokken tot hij uit het leven werd gerukt door dit onheilspellende virus.  

Onze gedachten en ons diepe medeleven gaan uit naar zijn vrouw Ens, zijn kinderen Carin, Gianne en Geert, de kleinkinderen en alle andere naaste familieleden. Wij wensen de familie heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Directie, medewerkers en Raad van Commissarissen