Bouw

Wonen met zorg in de groene ader van de Rundgraaf

Locatie
Veldhoven
Status
Gereed (2018)
Programma
25 appartementen, 8 woningen en 32 zorgplaatsen
Kenmerkend
Samenwerking t.b.v. nieuwbouw van zorgcomplex met diverse woonvormen

Voor Woonstichting ‘thuis ontwikkelde en bouwde Hurks nieuwbouwproject Leuskenhei in Veldhoven. Voor dit woonzorgproject is een samenwerking aangegaan met de gemeente Veldhoven en zorgpartner RSZK. Leuskenhei bestaat uit 25 appartementen en 8 grondgebonden, levensloopbestendige woningen in de sociale huursector. Deze zijn in eerste instantie bedoeld voor senioren die gebruik willen maken van thuiszorg. Daarnaast is er een woonzorgcomplex gerealiseerd met 32 (intramurale) zorgplaatsen voor dementerende ouderen.

Veldhoven, Leuskenhei

Duurzaamheid en inbedding in groene omgeving

Het woonzorgcentrum ligt aan de kruising tussen de doorgaande weg de Hertgang en het riviertje de Rundgraaf. De Rundgraaf ligt aan een groengebied dat een belangrijke groene ader is Veldhoven. Een gebied waar wordt gewandeld en de drukte van de stad ver weg is. Het terrein rondom de woningen maakt hier onderdeel van uit. De parkeerfunctie is op zorgvuldige wijze in de groene omgeving ingebed. Waterbuffering in het terrein zorgt voor biodiversiteit en looproutes naar het groengebied starten vanaf het voorterrein van de woningen om het gebruik ervan maximaal te stimuleren.

Maximaal zelfvoorzienend

De inbedding van het landschap en de waterhuishouding zijn belangrijke onderdelen van de doelstelling om een hoge mate van duurzaamheid te realiseren. Andere energetische maatregelen zijn hoge Rc waarden voor de bouwkundige schil in combinatie met koude warmte opslag in de bodem. Daarnaast zijn alle platte daken zoveel mogelijk voorzien van zonnepanelen om maximaal zelfvoorzienend te zijn in de energievraag. Met het oog op de toekomst zijn de kleinschalige woonvormen van het woonzorgcomplex uiterst flexibel ontworpen om eventuele wijzigingen in het zorgstelsel te opvangen.