Bouw Vastgoedontwikkeling

Markpartijen reiken elkaar de hand in Rijghpark

Locatie
Tilburg
Status
Gereed
Programma
Realisatie integraal woonzorgcomplex
Kenmerkend
Inspelen op woonzorgvraag vanuit de wijk

Rijghpark fase II omvat de volgende fase van het Hurks-project aan de Erasplaats/Goirkestraat in Tilburg. Een binnenstedelijk herbestemmingsgebied: een voormalige industriële locatie. Startte het project met woningen, ditmaal ontwikkelde en realiseerde Hurks er samen met Thebe en TBV Wonen een integraal woon-zorgcomplex met 4 woongroepen voor 27 dementerenden, een wijkzorgkantoor en 20 huurappartementen voor senioren.

Rijghpark fase II, Tilburg

Ouderen willen steeds langer zelfstandig wonen

Wie ouder wordt, heeft vaker zorg nodig. Nederland vergrijst, dus neemt de zorgvraag toe. Tegelijkertijd willen ouderen steeds langer zelfstandig wonen. Op macroniveau levert dat gegeven een vraag op vanuit de samenleving. In Tilburg één vanuit de wijk. Een maatschappelijke tendens waarop Hurks mede een antwoord wil formuleren. In Tilburg resulteerde dat in woon-zorgcomplex Rijghpark fase II aan de Erasplaats. De seniorenwoningen kwamen in de verhuur via TBV Wonen. De verhuur van de zorgeenheden in de woongroepen verloopt via Thebe.

Deconcentreren

Rijghpark fase II maakt deel uit van een binnenstedelijk (her)bestemmingsgebied waarvoor van meet af aan veel enthousiasme bestond. Vanuit Hurks, maar ook vanuit de gemeente Tilburg, woningcorporaties, andere marktpartijen en omwonenden. Het ging om de ontwikkeling van het voormalige Eras-terrein. Een gebied van cultuurhistorische waarde waar vroeger bloeiende textielindustie was gevestigd.

Landelijke trend

Fase I behelsde appartementen en woningen, gedeeltelijk in historische gebouwen, opgeleverd in 2008. In 2010 kwam Thebe in beeld voor fase II. In lijn met de landelijke trend wilde de zorginstelling afscheid nemen van de grote ouderenzorgcomplexen en ‘deconcentreren’. Oftewel: het zorgaanbod terugbrengen naar bestaande wijkstructuren.

Centrale ligging

Gezien de centrale ligging van Rijghpark en het brede voorzieningenaanbod in de buurt, was Thebe erg geïnteresseerd. Niet in het kopen van het vastgoed, maar wel in het huren en het gebruik ervan. Er werd contact gelegd met woningcorporatie TBV Wonen. Een partij die graag investeert in een afwisselende vastgoedportefeuille met betaalbare woningen voor mensen die wel een duwtje in de rug kunnen gebruiken. Een visie waar Rijghpark fase II uitstekend bij paste.

Het succes van Rijghpark II zingt rond

En zo gebeurde het dat TBV eigenaar werd van het woon-zorgcomplex, Thebe de gebruiker met Hurks als ontwikkelaar en bouwer. Een proces waarbij de partijen vanaf het begin met elkaar optrokken om samen invulling te geven aan het project. Dat resulteerde in een complete mix van wonen, zorg, parkeren en winkelen. Een succes dat rondzingt en vast vaker zal worden toegepast.

 

Gerelateerde projecten & verhalen

Rijghpark I
Bouw Vastgoedontwikkeling

Rijghpark I

Annenborch
Bouw Vastgoedontwikkeling

Annenborch

Princenlant fase IV
Bouw Vastgoedontwikkeling

Princenlant fase IV