Disclaimer Hurks

Dit e-mailbericht kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien deze e-mail bij vergissing bij u is terechtgekomen, verzoeken wij u dat direct aan ons kenbaar te maken. Wij verzoeken u in dat geval tevens de e-mail (en eventuele bijlage(n)) te vernietigen, de inhoud ervan niet te gebruiken, te verveelvoudigen en/of onder derden openbaar te maken.

Contactgegevens:

Website:          www.hurks.nl
Telefoon:         040 26 26 200
E-mail:             info@hurks.nl
Adres:              Pastoor Petersstraat 3, 5612 WB, Eindhoven