Het coronavirus: gezondheid en veiligheid staan voorop

De impact van het coronavirus op onze samenleving is nog steeds groot. Net als de onzekerheid over wat we kunnen verwachten en wanneer. Als er in deze onvoorspelbare tijd echter iets helder is voor Hurks, dan is het dat de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers, klanten en leveranciers voorop staan.

Hurks neemt verregaande maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daarbij leven wij de officiële richtlijnen van het RIVM en de GGD strikt na. Dat wil zeggen dat een groot deel van onze kantoormedewerkers momenteel thuis werkt. Onze collega’s op de bouwplaatsen zetten hun werkzaamheden onder strikte voorwaarden voort. Dat betekent dat zij afstand van elkaar houden, dat er geen grote bijeenkomsten plaatsvinden en fysieke bezoek- en overlegmomenten tot een minimum beperkt blijven. Medewerkers met milde klachten zoals neusverkoudheid, hoesten en last van de luchtwegen blijven thuis.

Het mag duidelijk zijn dat de coronacrisis desondanks zijn sporen nalaat in de bouwsector. Wat daarvan het effect op de lange termijn zal zijn, kan niemand voorspellen. Wel zijn de gevolgen nu al voelbaar. Zo blijven onderaannemers soms weg en vertrekt een groot aantal buitenlandse medewerkers. Op dit moment kunnen we dit nog redelijk opgevangen, maar uiteindelijk kan de beperkte inzet van eigen personeel en personeel van ketenpartners vertraging in de uitvoering van het werk opleveren. Hetzelfde geldt voor eventuele vertragingen in de levering van materialen.

Wij zoeken naar een balans tussen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid: het strikt naleven van de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus, en het beperken van de economische schade. Dat geldt voor Hurks, maar ook voor onze partners, leveranciers en opdrachtgevers. Dit treft iedereen en heeft tot gevolg dat er tijdelijk minder efficiënt en misschien zelfs helemaal niet gewerkt zal kunnen worden. Een unieke crisissituatie waarop wij geen direct antwoord of oplossing kunnen bieden.

Wij hopen op uw begrip voor deze omstandigheden en houden u op de hoogte van eventuele veranderingen.