Nieuws

Plan Vinkenhofjes in Nuenen positief ontvangen

Op 17 oktober organiseerden woningstichting Helpt Elkander een inloopbijeenkomst voor alle belanghebbenden van de Vinkenhofjes. Omwonenden, raadsleden, ouderenverenigingen en andere belanghebbenden waren uitgenodigd om het concept stedenbouwkundig plan te komen bekijken. De opkomst was met ruim 65 bezoekers goed en het gros reageerde enthousiast op de plannen.

Locatie
De locatie aan de Vinkenlaan te Nuenen (in de volksmond ‘de Vinkenhofjes’) leent zich uitstekend voor de bouw van extra woningen en voorziet in de realisatie van minimaal 120 sociale huurappartementen; een verdubbeling van het aantal woningen dat er nu staat. De appartementen krijgen een plek in een parkachtige omgeving waarbij zoveel mogelijk groen behouden blijft en waar mogelijk met nog meer groen wordt aangevuld. En in de nabijheid van voorzieningen, zoals winkelcentrum Kernkwartier en de ontmoetingsruimte in de Jo van Dijkhof.

 

Stedenbouwkundig plan
Bezoekers van de inloopbijeenkomst kregen uitleg van medewerkers van Helpt Elkander, architectenbureau De Loods en Hurks. Ze werden langs informatiepanelen geleid waarop onder meer uitgangspunten, de planning en het stedenbouwkundig plan werden gepresenteerd, onderbouwd met impressies van de nieuwbouw. Er zijn drie gebouwen beoogd in drie tot vijf bouwlagen, met veel ruimte voor groen en parkeren rondom en tussen de gebouwen.

Drie tot vijf bouwlagen
De bouwhoogte is al lange tijd een issue in Nuenen. In de Structuurvisie Nuenen Zuid (2019) is voor de Vinkenhofjes uitgegaan van 3 bouwlagen met accenten tot 4 bouwlagen. Wij zijn na onderzoek en overleg met meerdere belanghebbenden van mening dat op deze locatie een kwalitatief goed plan tot 5 bouwlagen gerealiseerd kan worden. Met behoud van het groen en een goede inpassing van de parkeerplaatsen. Ook Team Ruimtelijke Kwaliteit heeft in september aangegeven de bouwhoogte geen enkel probleem te vinden.

Reacties
De meeste bezoekers waren erg enthousiast over het plan, het doorlopen proces en de verzorgde bijeenkomst. Helpt Elkander kreeg meer dan eens complimenten hiervoor. Belanghebbenden zagen dat er geluisterd was naar hun eerder gemaakte opmerkingen tijdens overleggen en inspreekmomenten. Enkele bezoekers waren kritisch over de bouwhoogte, terwijl andere bezoekers het belang van het behoud van groen en het toevoegen van extra woningen zwaarder vinden wegen dan de bouwhoogte. De aandachtspunten die bezoekers in de bijeenkomst aandroegen, nemen we zo mogelijk mee in de verdere uitwerking van het plan.

Planning
Binnenkort wordt het plan besproken met de gemeenteraad en daarna wordt de bestemmingsplanprocedure opgestart. Het streven is eind 2023 de bestaande gebouwen te slopen en in 2024 met de bouw van de appartementen te beginnen.