Jaarverslag 2017

Het boekjaar 2017 stond voor Hurks in het teken van verandering. Een koerswijziging die een jaar eerder werd ingezet met de keuze voor een decentraal besturingsmodel met korte, heldere lijnen. Dit betekende een herpositionering van Hurks bouw en Hurks vastgoedontwikkeling B.V., die resulteerde in een operationele integratie tussen beiden. Een herstructurering van de organisatie volgde, die mede in dit boekjaar gestalte kreeg.

Kerncijfers

2017 2016
Som der bedrijfsopbrengsten in € mln. 274 291
Bedrijfsresultaat in € 1.000 1.975 12.962
Bedrijfsresultaat voor afschrijving in € 1.000 5.104 15.755
Resultaat voor belasting in € 1.000 40.421 8.561
Netto resultaat in € 1.000 42.882 5.376
Bedrijfsresultaat in % van de bedrijfsopbrengsten 0,7 4,5
Netto resultaat in % van de bedrijfsopbrengsten 15,7 1,8
Eigen vermogen in € 1.000 49.117 30.235
Solvabiliteit in % van de balanstotaal 50,7 25,8
Netto kasstroom in € 1.000 18.183 10.186
Aantal medewerkers gemiddeld 424 572

Jaarverslagen